Evropa ima pri tem najnižjo napovedano rast, okoli enoodstotno v naslednjem letu in 1,5-odstotno v letu 2015. Nižja rast, visoka brezposelnost in politična neenotnost so tudi glavni razlogi za relativno nižja vrednotenja evropskih delnic od denimo ameriških. Dokapitalizacija, sanacija in izboljšanje posojilne aktivnosti bank, ki jo pričakujemo prihodnje leto, bi lahko povzročili nadaljnji optimizem pri evropskih delnicah, ki jim nekateri napovedujejo nadpovprečno leto. Neznanka pri teh napovedih ostajajo stari dejavniki, predvsem politična neenotnost in počasno sprejemanje nujno potrebnih reform.

ZDA na drugi strani kažejo fantastične makroekonomske kazalnike, podjetja tam izboljšujejo svoje napovedi, nezaposlenost se znižuje z zadovoljivim tempom, nepremičnine pa doživljajo pravi preporod. Če k temu priključimo še letošnji rekordni obseg stimulacij s strani Zveznih rezerv, ni čudno, da se je trg z donosi zavihtel krepko čez dvajset odstotkov. Neznanki, ki visita nad prihodnostjo ameriškega trga, sta vpliv zniževanja stimulacij in relativno visoka vrednotenja delnic, ki v ceni že vsebujejo precejšnji del pozitivnih novic. Obstaja možnost, da bo delniški trg zaradi selitve kapitala v prihodnjem letu delal relativno slabše glede na preostale trge in regije.

V Aziji opažamo izboljšave makroekonomskih kazalnikov, predvsem na Kitajskem od poletja naprej, in hkrati pozitivne novice glede prihodnjih reform, ki so precej usmerjene na domačo potrošnjo in manjšo odvisnost od tujine. Nadaljnja stimulativna politika Japonske in depreciacija jena pa tudi tu puščata še nekaj prostora za rast delnic.

Preostali rastoči trgi so skupek zelo različnih zgodb. Pri nekaterih državah z dvojnim primanjkljajem (Brazilija, Turčija, Južna Afrika, Poljska) je večja možnost odliva tujega kapitala ob morebitnem prenehanju stimulacij s strani Zveznih rezerv, zato so pričakovanja za rastočo azijsko regijo nekoliko višja. Glede na velik zaostanek v letošnjem letu bi rastoči trgi v naslednjem letu lahko nadoknadili nekaj zaostanka za razvitimi. Glavni neznanki pa ostajata ohranjanje visoke gospodarske rasti in vpliv zmanjševanja stimulacij, ki lahko povzroči odliv kapitala.

Glede na vse navedene neznanke je priporočljiva razpršitev portfelja v delnice več svetovnih držav oziroma regij, ki imajo vsaka svoje priložnosti in nevarnosti.