Novoizvoljeni predsednik zveze Turnšek je v nagovoru povedal, da je Stanovnik vodil in pooseblja organizacijo ter da sta skupaj z Ivanom Dolničarjem začrtala pot, po kateri bodo hodili še naprej. Še bolj bodo strnili svoje vrste in okrepili povezanost med krajevnimi organizacijami, združenji in predsedstvom. "Ta trdna povezava, pretok idej in pobud je pogoj uspešnosti celotne organizacije," poudarja Turnšek, ki bo funkcijo predsednika opravljal do 29. septembra 2015, ko bi se Stanovniku iztekel mandat.

Turnšek: Govorijo o spravi, sejejo pa razdor

Zveza borcev kot naslednica vrednot in tradicije Osvobodilne fronte po Turnškovih besedah je in ostaja nestrankarska in neideološka organizacija, odprta za vse, ki spoštujejo in ohranjajo vrednote NOB ter jih prenašajo v današnji čas. A tudi opozoril, da "smo priča potvarjanju zgodovine, nekakšni 'protikomunistični' histeriji, govorijo o spravi, sejejo pa razdor".

Sprave s fašizmom in nacizmom ne more biti, lahko govorimo le o pomiritvi, je dejal Turnšek in dodal, da se bo zveza odločno uprla potvarjanju zgodovine.

Stanovnik: Združenje borcev mora nadaljevati tradicijo političnega in idejnega pluralizma

Dosedanji predsednik zveze združenj borcev Janez Stanovnik, ki je s predsedniškega mesta odšel zaradi zdravstvenih težav, je v poslovilnem nagovoru med drugim povedal, da mora zveza združenj borcev nadaljevati tradicijo izvirne Osvobodilne fronte - tradicijo političnega in idejnega pluralizma.

"Ideologije potvarjajo realnost in resničnost partikularnih interesov, ker jo gledajo skozi očala," pravi Stanovnik in dodaja, da moč kapitala omogoča pretvarjanje laži v virtualno resničnost. Tako se je razdvojenost iz vojnega časa po navedbah Stanovnika zakoreninila in poglabljala do zdaj.

Ob tem je Stanovnik omenil prizadevanja za spravo, ki so se po njegovi oceni izrodila v kriminalizacijo partizanstva in NOB. Sprava je zlorabljena, rabimo pomiritev strasti in maščevalnosti, ki je prvi pogoj verodostojne državnosti, je še dodal Stanovnik.