Tako je svetniku SDS Klemnu Valterju leta 2011 občina povrnila stroške telefonskih pogovorov v znesku 460 evrov, a je isto telefonsko številko objavil tudi na spletni strani podjetja Praval, ki je med drugim za državo in Gorenjski muzej opravljalo dobro plačane posle. Valter je po teh ugotovitvah sicer umaknil javno objavo »politične« številke, a so v SDS ostali neomajni, da jo lahko objavlja, kakor hoče in kjer hoče, ker je bila to prej njegova zasebna številka. Sicer pa je SDS po skupnem znesku neupravičeno porabljenih sredstev v vrhu med svetniškimi skupinami, saj samo njenim članom poročilo očita slabih 8000 evrov sporne porabe. Kot sporno je nadzorni odbor označil tudi novoletno voščilo, ki ga je SDS oziroma svetniška skupina namenila članom in občanom, plačala pa iz sredstev za delovanje svetniške skupine. Tako so si v bistvu davkoplačevalci sami plačali čestitko svojih svetnikov.

Krona sprenevedanja pa so v poročilu zajeti meso in mesni izdelki, ki jih je Stranka za napredek KS – ta je predlagala kandidaturo župana Mohorja Bogataja – kupila v mesariji pri Kranju. Skupaj s stroški pogostitve so za to porabili kar 5800 evrov. In kaj je stranka, ki ima zdaj enega samega svetnika, Jožeta Lombarja (trije so ustanovili novo stranko), navedla ob očitkih, da za pogostitve ni navedenih ne krajev, ne datumov, ne števila udeležencev? »Blago je bilo namenjeno za srečanje članov svetniške skupine SZNKS s svojo interesno bazo.« Poudariti je treba, da vsi trije preostali (takratni) svetniki niso nikoli potrdili prisotnosti pri takih dogodkih, svetnica Alenka Primožič jo je celo ostro zanikala. Stranka v tistem času ni imela ne tajnika ne podpredsednika, števila članov pa ni mogel pojasniti niti predsednik Jože Lombar. Kdo so jedci iz interesne baze, niso nikoli pojasnili.

Nadzorni odbor, ki si je za preučevanje svetniških grehov izplačal dodatnih 2400 evrov nagrade, zdaj zahteva od občine dokazila o tem, kako bo izboljšala nadzor nad porabo svetniških skupin. Svetniki so sicer ob izbruhu afere soglasno ugotovili, da je pravilnik, ki je vse to omogočal, dober, in ga uporabljajo še naprej. šu