Občine so že od septembra pripravljene na nadgradnjo Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale - Kamnik, ki ji v letu 2016 poteče veljavno okoljevarstveno dovoljenje. A čeprav se že zelo mudi, država svojega deleža še ni zagotovila. »Sodelujoče občine tedensko sestankujemo in kot vse kaže, bomo na skupščini prihodnji mesec potrdili, da takoj začnemo nadgradnjo, tudi če nam država še ne bo zagotovila sredstev. Roki so namreč neizprosno jasni. Dela bodo potekala dve leti – in če obstoječa čistilna naprava ne bo dobila novega okoljevarstvenega dovoljenja, bo svoja vrata zaprla. Za občane to ne bi bil največji problem, industrijo bi pa pokopalo,« je bil jasen domžalski župan Toni Dragar.

Občinam preti katastrofa

V Domžalah pravijo, da imajo vse občine domžalsko-kamniškega območja že pridobljena vsa pravnomočna gradbena dovoljenja in bančne garancije za 50 milijonov vreden projekt, kar danes ni enostavno zagotoviti. »Pa vendar še nismo izgubili upanja, da bo državi uspelo do naše skupščine vendarle prerazporediti že razdeljena sredstva za projekte, ki še nimajo zagotovljenih pogojev za realizacijo, k projektom, pri katerih lahko takoj zasadimo lopato,« je dodal Dragar in pojasnil, da tudi če bi začeli dela prej, kot bo uspelo državi prerazporediti sredstva, kohezijski denar ne bo izgubljen, vložena sredstva pa bodo ostala priznani vložek.

Tudi kamniški župan Marjan Šarec meni, da preti sodelujočim občinam okoljska in gospodarska katastrofa, če se ne bodo pravočasno lotile projekta nadgradnje CČN Domžale - Kamnik. Pravi, da je zato nadgradnja te v sklopu vloge za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v projektu odvajanja in čiščenja Domžale - Kamnik prioritetni projekt občin Kamnik, Domžale, Trzin, Mengeš, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. V projekt je sicer vključena še dograditev skoraj 47 kilometrov kanalizacije s pripadajočimi objekti v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš.

»Najlažje je s prstom kazati nazaj«

»Glede na to, da imamo pripravljeno vse potrebno, pravnomočno izbrane izvajalce, vse v skladu z navodili, kot so jih narekovala ministrstva za pridobitev nepovratnih sredstev, od vlade pričakujemo, da nam v kratkem poda navodila, kako naj se lotimo nadgradnje,« je še dejal Šarec. Dodal je, da se je občina Kamnik s partnerskimi občinami projekta lotila že leta 2008. »Za pripravo projektov in vlog smo v tem obdobju občine porabile pol milijona evrov, ki bodo izgubljeni, če ne pridobimo nepovratnih sredstev,« opozarja Šarec in ponovno spomni, da je država sredstva nepremišljeno razdelila med občine, ki nimajo pripravljenih projektov, zanje pa ga je zmanjkalo, čeprav bi lahko začeli graditi že septembra letos.

»Ni nam jasno, kakšen je bil ključ prioritet. Očitno ne pomembnost projektov, ne zaščita vitalnih vodnih virov, ne pripravljenost projektov, ampak spet zgolj individualna presoja uradnikov in nerazumljiva politična matematika... V času obstoječega obdobja črpanja evropskih sredstev se je zamenjalo kar sedem pristojnih ministrov in kar nekaj vlad, zato je najlažje s prstom kazati nazaj,« opozarja Šarec. av