Sočasno namerava Gorenje začeti kotacijo na Poljskem, kjer jim je tudi uspelo pridobiti del sredstev za dokapitalizacijo. Čas bo pokazal, ali bo njihova delnica bolj likvidna od Krkine in še prej od delnic Nove KBM. Trenutno Gorenjeva delnica na Ljubljanski borzi kotira pri 4,1 evra, kar je manj od 4,31 evra vrednosti dokapitalizacijskih delnic. V primerjavi s konkurenti iz regije Gorenje, tudi zaradi selitve proizvodnje, edino izkazuje izgubo. Tudi njegova marža EBITDA v višini 7 odstotkov je pod povprečjem, ki znaša okoli 10 odstotkov. Je pa Gorenje podcenjeno upoštevajoč kazalnik EV/EBITDA v višini 5,3, kjer je povprečje primerljivih konkurentov 7,7. Največji konkurent Gorenja, švedski Electrolux izkazuje donos na kapital v višini 12 odstotkov, ima 7-odstotno maržo EBITDA in kazalnik EV/EBITDA 7,3.

Sicer pa je na tedenski ravni pridobila delnica Krke, ki je zrasla za skoraj 3 odstotke. Z njo so se včeraj posli sklepali tudi po 61,5 evra. Krka v zadnjih kvartalih leta dobiček iz poslovanja pred amortizacijo poveča za okoli 25 odstotkov, kar pri investitorjih ne ostane dolgo neopaženo. Delnica Krke je v novembru in decembru postala likvidnejša tudi na Poljskem, kjer so sicer še vedno dnevi, ko se z njenimi delnicami ne trguje, vse več pa je tudi takih, ko promet prekaša tistega na Ljubljanski borzi. Sicer pa se na Poljskem trguje le z 1,37 odstotka vseh izdanih delnic Krke.

Na tedenski ravni je največ izgubila delnica Luke Koper, in sicer 6 odstotkov. Včeraj se je s temi delnicami trgovalo po tečaju 9,57 evra. Luka Koper je namreč pred dnevi opozorila, da namerava znova oceniti vrednost svojih naložbenih nepremičnin, med katere spadajo predvsem zemljišča na Orleški Gmajni in v Beltincih. Pričakovati je, da bo to konkretneje vplivalo na letošnji čisti dobiček ter da načrtovanega dobička ne bodo dosegli.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe, d. d., v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila.