Rak na debelem črevesu in danki je velik javnozdravstveni problem in predstavlja veliko finančno breme za državo, za obolelega posameznika pa veliko trpljenja, gorja in marsikdaj nepotrebno smrt. V letu 2010 je za tem rakom zbolelo na novo 1710 bolnikov, 800 pa jih je zaradi tega raka umrlo – povečini zato, ker so bolezen odkrili pozno. K razvoju tega raka prispeva sodobni način življenja z nezdravo hrano, premalo telesne dejavnosti, debelostjo, čezmernim uživanjem alkohola... Temu in nekaterim drugim rakom se je tako mogoče izogniti z zdravim načinom življenja. Na pojavnost tega raka pa lahko vplivamo tudi s programom Svit, v katerem odkrivajo ob raku tudi predrakave spremembe, ki jih odstranijo in se rak potem ne more razviti. Ta program tako ohranja zdravje in rešuje življenja.

Odkrijejo vedno manj raka

V prvem presejalnem krogu izvajanja programa – en cikel izvajajo dve leti – so odkrili kar 860 posameznikov z rakom, »kar je razumljivo, saj so zajeli populacijo, pri kateri se te bolezni pred tem ni načrtno iskalo,« je povedala vodja programa Jožica Maučec Zakotnik. V naslednjih dveh ciklih je število na novo odkritih rakov in predrakavih sprememb upadlo. »To je dobro znamenje, saj kaže na uspešnost programa,« je prepričana. To seveda na pomeni, da tega raka v bodoče več ne bo, je pa priložnost, da se zmanjšata njegova pojavnost in umrljivost za tem rakom – a le, če se bodo ljudje redno udeleževali presejalnih testiranj na prisotnost krvi v blatu. Prikrita krvavitev v blatu je namreč lahko znak predrakavih sprememb ali raka v danki in debelem črevesu.

Za uspešnost zdravljenja je zelo pomembno, da raka odkrijejo zgodaj, ko razen kirurškega še ni potrebno dodatno onkološko zdravljenje. Pred uvedbo programa Svit so raka v taki fazi odkrili pri manj kot 14 odstotkih bolnikov, v programu Svit pa ga odkrijejo v taki fazi pri več kot 70 odstotkih bolnikov.

Različna odzivnost med regijami

Pri programu Svit pošljejo vabila k sodelovanju v programu ljudem, ki so stari od 50 do 69 let. En presejalni krog traja dve leti; letos so vabili ljudi, ki so rojeni na neparno leto, prihodnje leto pa bodo vabili tiste s parno letnico rojstva. Da bodo v programu sodelovali, je letos od 229.139 vabljenih sporočilo 60 odstotkov ljudi. Testiranje na prikrito krvavitev v blatu je dejansko opravilo 57 odstotkov vabljenih. Pri 7551 ljudeh so ugotovili kri v blatu, 7291 ljudi pa je nato opravilo kolonoskopijo. Pri 2145 ljudeh so med kolonoskopijo odstranili predrakavo spremembo (polip na črevesu), ki je bila večja kot en centimeter.

Odzivnost na program Svit se med regijami zelo razlikuje. Najvišja je na Novogoriškem, kje se vabilu odzove dobrih 64 odstotkov ljudi, najnižja pa v Pomurju, kjer se odzove le 56 odstotkov ljudi. A so razlike med kraji v regiji bistveno višje kot razlike med regijami: tako se je na primer v murskosoboški zdravstveni regiji v Kobilju na vabilo odzvalo kar 64 odstotkov vabljenih, v Hodošu pa le 25 odstotkov.

Pomembna vloga ambasadorjev programa

»Kdo bo spodbudil ljudi, ki ta dragoceni program zavračajo in na najdejo poguma in odgovornosti, da bi se odzvali?« se je vprašala Maučec-Zakotnikova. Pri tem, meni, imajo zelo pomembno vlogo družinski zdravniki, zato jim trikrat na leto sporočajo seznam ljudi, ki se vabilu niso odzvali, s prošnjo, naj jih k temu spodbudijo. Pri programu o njegovem pomenu zdravstvene delavce tudi izobražujejo in tako so letos izobrazili 60 družinskih zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester in drugih, da bi ljudi spodbujali še bolj zavzeto in bi bila odzivnost še višja.

Zelo pomembni pri tem so tudi svojci, prijatelji in ambasadorji programa. To so ljudje, ki med drugimi širijo besedo o dobrobiti programa, mnogi tudi skozi osebno zgodbo, saj imajo tudi sami za sabo zdravljenje raka. Na prednovoletnem srečanju programa Svit, kjer se med drugim zaslužnim sodelavcem zahvalijo za opravljeno delo in imenujejo nove ambasadorje programa, je listino o tem podpisal tudi Janez Dolinar, znani radijski in televizijski napovedovalec. Tudi sam ima za sabo osebno izkušnjo. Za rakom je zbolel pred desetletjem, ko programa Svit še ni bilo, je povedal. O svoji izkušnji mu ni težko govoriti, saj to pomeni, da je raka preživel. Odkar pozna program Svit, drugim o njem pripoveduje in jih spodbuja, naj se odzovejo takoj, ko opazijo kako spremembo. »Ker me pozna veliko ljudi, je tudi vprašanj o tem veliko,« je povedal. »Vsakemu svetujem, naj ga ne bo sram in naj zdravniku pove, kakšne težave ima.«