Da je mogoče s spremembo upravljanja bistveno izboljšati rezultate poslovanja, po njegovih besedah dokazuje tudi primer njihovega zdravstvenega zavoda, kjer so iz izgube skoraj 100.000 evrov ob polletju 2011 v letu 2012 prišli do približno 320.000 evrov presežka. Prav tako prakso odgovornega vodenja po njegovem izkazuje osem od 26 bolnišnic, ki so v prvih devetih mesecih letos poslovale pozitivno.

Iskali so konkurenčne ponudbe«

Po Nemčevih besedah ukrepi, ki so jih izvedli v Zdravstvenem domu Ljutomer, niso bili radikalni. Prenehali so izplačevati nepotrebne nadure, prekinili so nekatere podjemne pogodbe in uvedli spremembe pri plačevanju dežurstev. Zaposleni so začeli delati na več deloviščih in kombiniranih delovnih mestih, zmanjšali so število vodij organizacijskih enot, nazive iz kolektivne pogodbe so uskladili z dejanskim delom, prekinili so tudi sodelovanje z nekaterimi zunanjimi izvajalci in z dobavitelji začeli nov krog pogajanj glede znižanja cen.

Sami so iskali konkurenčne ponudbe, tudi čez mejo, in ugotovili, da so materiali in blago pri nas vse prevečkrat bistveno dražji kot v tujini. Kot ugotavlja Nemec, je pri nas težava zaprt trg in monopoli. Po njegovih navedbah ni redko, da zdravstvene ustanove za storitve, ko gre denimo za servisiranje in vzdrževanje opreme, plačujejo tudi po sto evrov na uro.

Rešitve je mogoče iskati v izboljšavi poslovnega vodenja

»Vladna zdravstvena politika žal sprejema logiko tistih v zdravstvu, ki ne zmorejo in ne želijo videti drugačnih rešitev, kot pa le sveži dodatni denar. Od tega denarja imajo večkrat koristi oni sami kot pa bolniki,« je bil kritičen Nemec. Sam je namreč nasprotno prepričan, da je rešitve mogoče iskati v izboljšavi poslovnega vodenja, kar je mogoče že v okviru obstoječe zakonodaje. Politika mora ustvariti okolje v smislu podjetizacije javnih zavodov.

Vsak evro, ki se izgubi zaradi sistemskih ali osebnih napak, nevestnega ravnanja, zlorab, goljufij, pomeni manj zdravstvene oskrbe, je opozorila podpredsednica SLS Olga Franca.

Enoten, reden, kontinuiran in strokovno voden nadzor

Franca je opozorila tudi, da slovensko zdravstvo potrebuje enoten, reden, kontinuiran in strokovno voden nadzor, česar pa trenutno ni. Nekateri izvajalci po njenih besedah pri nadzoru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne pridejo na vrsto niti enkrat na deset let.

V SLS sicer predlagajo novo institucijo, zavod ali agencijo za nadzore, ki bi nadzirala tako javni kot zasebni zdravstveni sistem.