Poškodovani delavec že doma

Delovodja na Komunali Metlika Niko Drkušič je pojasnil, da so delavci opravljali redni odvoz odpadkov iz gospodinjstev. V zabojniku je bila tudi 10-litrska kanta z jedko snovjo, ki med tovrstne smeti ne sodi. Delavci so komunalni zabojnik dvignili na vozilo in ga izpraznili, pri stiskanju pa je 51-letnika poškropilo po obrazu. Sodelavci so ga nemudoma sprali z vodo in ga nato odpeljali v metliški zdravstveni dom, od koder so ga prepeljali še v novomeško bolnišnico, kjer so mu vnovič izprali oči. Po besedah Drkušiča je poškodovani delavec že doma in je na bolniškem dopustu.

Podobne nesreče na Komunali Metlika še niso imeli, pravi Drkušič. Poudarja pa, da nevarni odpadki nikakor ne sodijo med gospodinjske, ki jih redno odvažajo. Brezplačne odvoze nevarnih odpadkov organizirajo enkrat na leto, zadnjo tovrstno akcijo so pripravili 16. novembra. Sicer lahko občani tovrstne odpadke pripeljejo tudi v zbirni center na Bočki, kjer jih prav tako brezplačno odložijo.

Policisti nadaljujejo preiskavo

Policisti medtem nadaljujejo preiskavo o ponedeljkovi nesreči, obvestili so pristojni inšpektorat za okolje. Tiskovna predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik je povedala, da ugotavljajo tudi okoliščine kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, za katerega je zagrožena kazen do enega leta zapora.

Po podatkih ministrstva za okolje so nevarni odpadki, ki se najpogosteje pojavljajo v gospodinjstvih, zdravila, baterije, topila, kisline in baze, odpadna motorna olja, pesticidi, odpadna električna in elektronska oprema, barve in lepila, detergenti in drugo. Ob tem tudi policisti opozarjajo na nepremišljeno odlaganje tovrstnih odpadkov, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi in tudi zastrupljajo okolje, še pravi Drenikova.