»S prodajo kapitalskega deleža občin v družbi Veterina Kamnik se oskrba občanov, ki potrebujejo veterinarske storitve, ne bo spremenila. Še posebno, ker že zdaj na območju občine opravljajo veterinarske storitve tudi drugi izvajalci. Veterina Kamnik ima tudi koncesijo o izvajanju javne veterinarske službe najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financira iz državnega proračuna in jo zavezuje k 24-urnemu dežurstvu; ima pa tudi koncesijo o izvajanju javne veterinarske službe označevanja in vodenja registra živali,« so pojasnili na občini Kamnik po tem, ko so občinski svetniki prejšnji teden podprli odprodajo občinskega kapitalskega deleža v družbi Veterina Kamnik.

»Kapitalski delež se prodaja v paketu, skupaj z deležema občin Mengeš in Moravče,« je pojasnila vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde in dodala, da znaša izhodiščna cena skupnega 39,63-odstotnega deleža 151.000 evrov, delež občine Kamnik pa 113.500 evrov. Dodala je, da je ponudbo za odkup podal le Rok Špruk iz Stahovice, ki je zaposlen na Veterini Kamnik in je že njen družbenik. Pojasnila je še, da Špruk ne nasprotuje sklenitvi služnostne pogodbe z Gorsko reševalno službo Kamnik, ki brezplačno domuje v prostorih poslovne stavbe, kar so pred prodajo tudi zahtevali kamniški svetniki.

Sprejeli pa so še dva sklepa, in sicer, da bo občinska uprava še pred drugim branjem proračuna za leto 2014 pripravila ustrezne dokumente za ustanovitev Sklada gorske reševalne službe in vanj namenila 110.000 evrov, v treh mesecih pa naj določi tudi parcelo, na kateri bo možno urediti ustrezne prostore za reševalce. O ustreznosti zemljišča bo odločal občinski svet.

Rok Špruk o načrtih za zdaj še ne želi govoriti, saj je do prodaje še preveč neznank, je povedal. V. d. direktorja Veterine Kamnik Tomaž Lončar pa tudi domneva, da se z odprodajo kapitalskega deleža za občane kaj dosti ne bi smelo spremeniti. Morda se bo podražilo le osemenjevanje krav na Veliki planini, kar zdaj na veterini počno brez dobička oziroma to delno pokrivajo s cenami v dolini. Sicer pa se cene oblikujejo prosto, je še dejal in dodal, da se občine v cene niso vtikale, konkurenca pa je vse močnejša, tudi v Kamniku.