Za konec letošnjega leta načrtovan začetek gradnje Hidroelektrarne Brežice bodo zaradi zastoja pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja prestavili za tri do štiri mesece. Projektanti so se očitno ušteli o tem, koliko časa bodo morali počakati na odgovor Hrvaške o čezmejnih vplivih na okolje.

Hrvati so soglasje k slovenskim načrtom gradnje brežiške elektrarne dali šele pred dnevi, tako da v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) zdaj za pridobitev gradbenega dovoljenja čakajo samo še zeleno luč Agencije RS za okolje. Po besedah vodje projekta gradnje elektrarn v HESS Silva Jeršiča to okoljevarstveno soglasje pričakujejo sredi januarja, vsak morebitni časovni zamik pa bi privedel do zelo neugodne situacije in novih zamud. »Pri nas trdno verjamemo, da bo šla stvar januarja skozi in o drugačnih scenarijih ne želimo razmišljati,« je dejal Jeršič.

Zamuda je že brez tega precejšnja, saj je še lani veljalo, da bo vlada državni prostorski načrt za HE Brežice potrdila junija 2012, graditi pa bi jo začeli maja letos. Spodbudno pri nastali zagati je, da ima družba HESS finančno konstrukcijo zaprto in pridobljena vsa potrebna zemljišča za jezovno zgradbo. Na drugi strani imajo v družbi Infra, zadolženi za gradnjo spremljajoče infrastrukture, precej več težav. Kakor zdaj kaže, bi se zaradi nezagotovljenih finančnih virov utegnili znajti v podobnem položaju kot pri gradnji HE Krško, ko so bili agregati elektrarne zaradi nedokončanega akumulacijskega bazena nekaj časa na suhem. Po besedah vodje tehničnega sektorja Infre Aljoše Preskarja se je namreč v podnebni sklad nateklo premalo denarja, sredstva iz vodnega sklada pa črpajo tudi drugi porabniki. Odrešitev bi preneslo posojilo evropske banke za razvoj, vendar pogodbe z njo vlada še ni sklenila. Predračunska vrednost gradnje bazena za HE Brežice znaša 173 milijonov evrov. Finančne težave se poznajo tudi pri gradnji spremljajoče infrastrukture na širšem območju elektrarn. Sevniški župan Srečko Ocvirk je na seji odbora opozoril, da država vseh svojih obveznosti še ni izpolnila niti v primeru HE Boštanj in Blanca, ki poskusno obratujeta že od leta 2006 oziroma 2009. V skladu s sprejetim prostorskim načrtom bi morali namreč ukiniti pet nivojskih križanj cest z železniško progo, v resnici pa še danes niso znani niti časovni roki niti nosilci tega projekta. Na pobudo sevniškega svetnika Tomaža Lisca bo regionalni odbor pod vodstvom Nika Galeše poslej skrbel tudi za te zaveze.

Predstavniki družbe HESS in konzorcija Litrostroj Končar so ravno včeraj podpisali 24 milijonov evrov vredno pogodbo o dobavi turbin in generatorjev za HE Brežice.