Zdaj namerava občina Postojna na pobudo krajevne skupnosti Bukovje, kjer stoji Predjamski grad, dejansko uvesti takso za obremenjevanje okolja. Toda spremenjen predlog odloka, ki ga bodo svetniki obravnavali na današnji seji, predvideva, da s takso ne bi bili »kaznovani« le tisti obiskovalci, ki ne gredo v grad ali v jamo pod gradom, tudi ne na kavo, niti ne kupijo spominka, pač pa zgolj od daleč fotografirajo grad, temveč bi jo plačali vsi obiskovalci, ker da vsi obremenjujejo okolje in infrastrukturo. Prihodek od takse (dva evra za osebna vozila, 50 evrov za avtobus) bi bil tako višji, koristi od nje pa bi v prvi vrsti imela lokalna skupnost, ki jo množica turistov in promet tudi najbolj obremenjuje, pravi predsednik krajevne skupnosti Dušan Kidrič. Večji del prihodka (razen za stroške pobiranja, ki bi ga izvajala občina) bi namreč pripadel krajevni skupnosti za urejanje komunalne, cestne in infrastrukture na področju turizma ter za pospeševanje lokalne turistične ponudbe.

Popust pri vsem, le pri vstopnini za grad ne

Postojnski jami v nasprotju s prvotnim predlogom (tretjinski) delež ne bi pripadel, čeprav ima lahko zasluge za to, da obiskovalci sploh pridejo v Predjamo, a predsednik uprave Postojnske jame Marjan Batagelj novega predloga ni želel komentirati.

»Menimo, da je odlok tudi v interesu upravitelja Predjamskega gradu in jame pod Predjamskim gradom. Z odlokom imajo vsi ponudniki enake možnosti za dodaten zaslužek, ki jim je ponujen z možnostjo unovčenja polovice takse za storitve gostinske ponudbe in/ali nakup izdelkov domače obrti oziroma spominkov,« je poudaril Kidrič, ki v takšni taksi tako vidi vzvod za zagotovitev enakovrednega položaja pri trženju svoje dejavnosti vsem deležnikom. Toda med storitvami, ki so upravičene do takšnega 50-odstotnega povračila takse, ni obiska Predjamskega gradu oziroma predjamskega jamskega sistema. Na ministrstvu za kulturo ocenjujejo, da je to nedopustno.

Zakonitost bodo preučili

Poleg tega bi bila po oceni ministrstva za kulturo taksa lahko upravičena le za obiskovalce, ki si grad ogledajo samo od daleč, ob tem pa ne izkoristijo gostinskih ali trgovskih objektov in ne plačajo parkirnine, za obiskovalce gradu in predjamskega jamskega sistema pa ne. »Tudi zato ne, ker se je Postojnska jama v najemni pogodbi za Predjamski grad zaradi povečanega obremenjevanja okolja (obiskovalcev gradu) že zavezala vlagati najmanj 45.000 evrov na leto v lokalno komunalno infrastrukturo,« pravijo na kulturnem ministrstvu, kjer še menijo, da taksa ne bi smela omejevati javne dostopnosti do spomenika državnega pomena.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje pa so nam odgovorili, da bodo zakonitost predlaganega odloka preučili. 112. člen zakona o varstvu okolja, na katerega se sklicuje občina, namreč določa, da vlada (in ne občina) določi vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, zavezance, višino, način obračunavanja, odmere in plačevanje dajatve. Je pa po istem členu zakona okoljska dajatev lahko prihodek proračuna države ali občine.