Odprt dom, večja stečajna masa

Čeprav je bilo tako stečajnemu upravitelju kot sodišču zelo pomembno, da se poskrbi za varovance in se ohrani večji del delovnih mest, pa je treba vendarle poudariti, da je družba KDU v stečajnem postopku in da so na prvem mestu koristi upnikov. Iz analize smiselnosti ohranitve poslovanja v stečajnem postopku, ki jo je izdelal stečajni upravitelj, je razvidno, da bo imela oprema, ki je nameščena v domu, konec junija prihodnje leto bistveno višjo tržno vrednost, če bo družba nemoteno poslovala. Licenciran pooblaščeni ocenjevalec je neto vrednost poslovne celote, ki bi se jo dalo iztržiti pri prodaji, ocenil na 35.800 evrov. Če ne bi bilo treba plačevati najemnine, bi bila ta vrednost celo 80.000 evrov. Če bi preboldski dom zaprli, bi neto ocenjena iztržljiva vrednost konec junija znašala samo 31.500 evrov. Nadaljevanje poslovanja kljub stečaju je torej ekonomsko upravičeno in v interesu upnikov, ker ohranja višjo vrednost stečajne mase.

Trboveljčani bodo plačevali najemnino

Spomnimo, da je predlog za stečaj podjetja KDU, ki je v lasti Ivana Kovača, konec avgusta letos vložilo podjetje Raiffeisen Leasing, ki je lastnik zgradbe. Za tak korak se je odločilo, ker mu Kovač zaradi poslovnih težav od maja lani ni plačeval najemnine. Upnik je s predstavniki Doma upokojencev Franca Salomona iz Trbovelj (DUFS) in družbo KDU že sklenil dogovor o prenosu opreme. Po tej pogodbi bo družba KDU dala Raiffeisen Leasingu v najem opremo doma, ta pa bo najeto opremo in zgradbo dal v najem Trboveljčanom. Na pobudo stečajnega upravitelja se je podjetje Raiffeisen Leasing odpovedalo najemnini za zadnja dva meseca letošnjega leta, hkrati pa je privolilo, da Trboveljčanom ne bo treba plačati najemnine za januar in februar, vendar samo v primeru, če jim posla z januarjem še ne bi uspelo zagnati tako, kot načrtujejo.