V občinah Brezovica in Log - Dragomer so začeli graditi kolesarske steze, ki sodijo v evropski projekt gradnje kolesarske povezave med Brezovico in Vrhniko. Tri kilometre in pol dolga steza za kolesarje med Brezovico in Logom bo stala skoraj tri milijone evrov, pri čemer bo 85 odstotkov denarja prispeval evropski sklad za regionalni razvoj, preostanek pa bo dodala Direkcija RS za ceste.

Na Brezovici je podjetje Mapri že začelo razkopavati Tržaško cesto, ki bo na novo opremljena s kolesarsko stezo od križišča za Podpeč oziroma od gostišča Pri Poku do meje z občino Log - Dragomer. Za nekaj več kot milijon evrov in pol bodo zgradili obojestranske kolesarske steze in pločnike, novo avtobusno postajališče in postavili javno razsvetljavo, občina pa bo sočasno na lastne stroške obnovila tudi slabše vodovodne napeljave.

»Na nekaterih najnevarnejših odsekih se bo s posegi v cestišče povečala tudi varnost vseh udeležencev v prometu, še posebno najšibkejših. Do zdaj na določenih odsekih namreč nismo imeli pločnikov, zaradi česar so bili nevarnosti izpostavljeni predvsem otroci. Po izgradnji manjkajočih kolesarskih stez, ki naj bi bile končane prihodnje leto, bo mogoče varno prekolesariti vso občino,« je zadovoljen župan občine Brezovica Metod Ropret. Od Brezovice do naselja Log v občini Log - Dragomer pa so zavihali rokave delavci podjetja KPL, ki bodo v zameno za malo manj kot milijon evrov in pol poleg kolesarskih stez uredili še površine za pešce in križišče za Dragomer.

Prihodnje leto naj bi tako ob 13 kilometrov dolgi državni cesti med Brezovico in Vrhniko manjkala le še 400-metrski kolesarski odsek na območju bodočega avtocestnega priključka Brezovica na državno cesto ter dvokilometrski odsek skozi naselje Log. »Kolesarska steza na območju avtocestnega priključka Brezovica se ureja v okviru državnega prostorskega načrta, medtem ko je ureditev trase kolesarske povezave skozi naselje Log za zdaj v fazi izdelane idejne projektne dokumentacije. V izvedbo se bo šlo, ko bo za to na voljo denar,« so povedali na direkciji za ceste.

Celoten projekt gradnje kolesarske povezave Brezovica–Vrhnika ni mačji kašelj, poudarjajo na direkciji, saj poleg ureditve kolesarskih površin predvideva tudi ureditev površin za pešce v skoraj celotni dolžini. »To vključuje postavitev javne razsvetljave, ureditev 12 križišč, petih avtobusnih postajališč, razširitev objektov, opornih in podpornih zidov, zaščito in morebitno prestavitev komunalnih vodov in odvodnjavanje prometne površine vzdolž celotnega poteka kolesarske steze,« so razložili na direkciji. Vrednost celotnega projekta, vključno z nakupi zemljišč, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, je šest milijonov evrov. Večino tega denarja, 85 odstotkov, bo prispeval Bruselj.