Hrvaška zakonodaja je doslej predpisovala uporabo zimske opreme le v primerih, ko je bil na cestišču sneg ali poledica, odslej pa bo drugače. Na posameznih odsekih bo zimska oprema tako obvezna vse od 15. novembra pa do 15. aprila.

Posamezni odseki, kjer bo potrebna zimska oprema, zajema 839,2 kilometra avtocest, 1423,3 kilometra državnih in občinskih cest ter 68,1 kilometer državnih cest za tranzitni promet iz pristanišč Vukovar, Osijek in Sisek. Na ostalih odsekih je uporaba zimske opreme obvezna v primerih, ko je cestišče prekrito s snegom ali pa je na njem poledica.

Ker zakon na Hrvaškem zimsko opremo ponekod zahteva kar mesec dni dlje kot pri nas, bodite pozorni, če se po 15. marcu (do takrat je zimska oprema obvezna pri nas) odpravljate k našim južnim sosedom. Kazen namreč znaša 300 kun oziroma 90 evrov.