Številni kulturni ustvarjalci, med njimi produkcijska hiša Carmina Slovenica, kjer so prejeli 60.000 evrov, že opozarjajo, da sta zaradi tako nizkih podpor ogrožena njihovo delovanje in obstoj; tudi sredstva za Pekarno, založbo Aristej in zavod Litera so se zmanjšala skoraj za polovico. Poleg nižanja sredstev je problem tudi čas objave razpisa: kljub vsakoletnim obljubam, da bo tokrat drugače, so rezultati razpisa znani komajda ob koncu leta. Tako so mariborski kulturniki šele pred dnevi izvedeli, koliko denarja bodo dobili letos, medtem ko je bil razpis objavljen že spomladi. Prav tako se še vedno čaka na lokalni program kulture, saj se je prejšnji iztekel leta 2011. kul