Kot nam je pojasnila Vera Zevnik, direktorica Domplana in solastnica podjetja (glede na dostopne podatke) v enakem deležu kot podžupan Janez Frelih, bodo poslovno stavbo zgradili za svoje potrebe. Podžupan Frelih medtem zatrjuje, da sploh ne ve, kaj se z Domplanovim projektom dogaja, saj naj bi se zaradi navzkrižja interesov izločil iz projekta.

Frelih in Bogataj zakuhala plinsko afero

Spremembo prostorskega akta bodo kranjski mestni svetniki gotovo podprli, saj je Frelih predlagatelj kandidature župana Mohorja Bogataja, ki ima v mestnem svetu trdno koalicijo. Leta 2003 je Frelih še kot direktor podjetja Domplan z županom Mohorjem Bogatajem podpisal pogodbo, ki je omogočila Domplanu obvladovanje celotnega omrežja s plinom v kranjski občini. Pred podpisom sporne pogodbe o njej ni odločal mestni svet, z njo pa je podjetje postalo nesporni monopolist pri zagotavljanju oskrbe s plinom v Kranju. Ker plinovodno omrežje ni bilo več v občinski, temveč zasebni lasti, občina kasneje koncesije za distribucijo plina ni mogla podeliti nikomur drugemu kot Domplanu.