Prav te dni v Nepremičninah zaključujejo razpisni postopek za dodelitev novih neprofitnih stanovanj, kjer imajo na listi A kar 433 prosilcev, kar je 30 več kot preteklo leto, medtem ko se jih je na listo B uvrstilo le 26. »Pri tem je treba poudariti, da so na listi B tisti, ki imajo višje dohodke in morajo plačati tudi 10-odstotno soudeležbo, ki se poračunava z najemnino. Takšnih, ki imajo tako nizek cenzus dohodkov, naj bi bilo potemtakem le 5,7 odstotka prosilcev, medtem ko se je število tistih na listi B še znižalo. Vse to pa kaže na izrazito slab socialni status prosilcev,« pravi Dobrškova. Kot še dodaja, je med prosilci za najem največ posameznikov, sledijo dvo- in tričlanske družine, manj je štiričlanskih, še manj pa takih s petimi ali več člani.

Prvo preverjanje v Sloveniji

Vsi najemniki, razen tistih, ki prejemajo subvencije za plačilo najemnine, bodo v teh dneh od družbe Nepremičnine prejeli poseben dopis in zahtevo, da jim posredujejo podatke, s katerimi bodo dokazovali upravičenost do najema neprofitnega stanovanja. »Nam zakon nalaga, da vsakih pet let zahtevamo dokazila in izjave o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Ker želimo vzpostaviti evidenco preverjanja za vse najemnike v istem časovnem obdobju, bodo te podatke zato morali posredovati tudi tisti, ki so pred kratkim dobili stanovanje, razen izjem po določilu 90. člena zakona in najemnikov na podlagi letošnjega razpisa, ker so ažurne podatke posredovali že ob prijavi na razpis,« še pojasnjuje Dobrškova.

Na osnovi sklenjenih najemnih pogodb za neprofitno stanovanje so tudi najemniki sami dolžni ažurno javljati družbi vse spremembe, a po izkušnjah tega običajno ne počnejo. V Celju se preverjanja še niso lotili nikoli in po njihovih podatkih se tega doslej niso lotili niti najemodajalci drugod po Sloveniji. »Mnenja o tem, ali smo izbrali pravšnji čas, so različna, a enkrat smo se tega morali lotiti, ker nam to nalaga tudi zakon,« še pove Dobrškova. In kaj se bo zgodilo s tistimi, za katere se bo izkazalo, da ne izpolnjujejo več pogojev za neprofitni najem? »Vsak bo lahko ostal najemnik stanovanja, vendar se mu bo najemno razmerje spremenilo v tržni najem, kar pomeni, da bo najemnina višja in bo znašala 150 odstotkov neprofitne najemnine, izračunane po vsakokratnih veljavnih predpisih,« odgovarja Dobrškova, ki ostaja direktorica družbe še do novega leta. Nadzorni svet družbe Nepremičnine je namreč za novega direktorja imenoval Primoža Brvarja, dosedanjega direktorja Mladinskega centra Celje, ki bo stolček zasedel s 1. januarjem.