Dodatne težave na trgu dela povzročajo tudi spremembe šifranta poklicev. Nekdanji ključavničarji, strugarji, orodjarji in podobni so najprej postali oblikovalci kovin, danes pa so strojni mehaniki. Spreminjanje nazivov poklicev je privedlo tudi do tega, da je v objavah prostih delovnih mest danes vse redkeje najti določeno poimenovanje. Najpogosteje napišejo zgolj to, da delo dobi oseba s končano to in to stopnjo izobrazbe, smer ali kvalifikacije pa niso omenjene.

Začetki povojnega srednjega šolstva v Krškem segajo v leto 1957, ko so na stari lokaciji na Hočevarjevem trgu vpisali prve dijake. Pobuda za ustanovitev šole je prišla iz vrst tedaj krepko rastočega posavskega gospodarstva, zlasti kovinarske in električne industrije. Danes krški šolski center sestavljajo tri enote. Poleg že omenjene srednje poklicne in strokovne šole s 541 dijaki sta to še Srednja šola Sevnica, kjer se trenutno 79 dijakov izobražuje za poklica frizer in mizar, ter (tehnična) Gimnazija Krško s 129 dijaki. V gimnaziji v tem šolskem letu slavijo 15 let delovanja. Direktorica centra Alenka Žuraj Balog je prepričana, da bo šola še naprej kos vsem mogočim ekonomskim spremembam.es