TELEDELO

Delo prihodnosti

Predstavljajte si, kako krasno bi bilo imeti »teledelo«

1

in potovati po elektronski avtocesti, pri čemer bi vse delo opravili na računalniku ali prek telefona! Ne bi se vam bilo treba več gnesti na natrpanih avtobusih ali vlakih ali zapravljati dolgih ur za vožnjo v službo in domov. Lahko bi delali, kjer bi hoteli – samo pomislite, koliko priložnosti za delo bi to odprlo!

Maja

Katastrofa na vidiku

Seveda bi bilo dobro skrajšati čas za prevoz v službo in prihraniti tako porabljeno energijo. Toda ta cilj bi morali doseči z izboljšanjem javnega prevoza ali pa bi morali poskrbeti, da so delovna mesta bliže krajev, kjer ljudje živijo. Zaradi velikopotezne zamisli, da bi vsi ljudje opravljali teledelo, bodo ljudje vse bolj zaverovani vase. Ali res hočemo še bolj izgubiti občutek, da smo del skupnosti?

Roman

1

»Teledelo« je izraz, ki ga je skoval Jack Nilles v zgodnjih 70. letih, da bi opisal obliko dela, pri kateri delavci delajo na računalnikih daleč od glavne pisarne (na primer doma) in pošiljajo podatke in dokumente v glavno pisarno po telefonski liniji.

Pri odgovarjanju na naslednja vprašanja si pomagaj z gornjim besedilom »Teledelo«.

1. vprašanje: teledelo

Kakšno je razmerje med besediloma »Delo prihodnosti« in »Katastrofa na vidiku«?

A Navajata različne utemeljitve, prideta pa do enakega splošnega zaključka.

B Napisani sta v enakem slogu, vendar obravnavata povsem različni temi.

C Izražata enako stališče, vendar prideta do različnih zaključkov.

D Izražata nasprotujoči si stališči glede iste teme.

7. vprašanje: teledelo

Navedi eno vrsto dela, ki bi ga težko opravljali kot teledelo? Utemelji svoj odgovor.

................................................

4. vprašanje: teledelo

S katero izmed naslednjih trditev bi se strinjala oba, Maja in Roman?

A Ljudje bi morali imeti možnost, da delajo toliko ur, kolikor hočejo.

B Ni dobro, da ljudje porabijo preveč časa za prihod v službo.

C Teledelo ne bi ustrezalo vsakomur.

D Vzpostavljanje družabnih stikov je najpomembnejši del službe.

ČADSKO JEZERO

Slika 1 prikazuje spreminjanje vodne ravni Čadskega jezera v Sahari na severu Afrike. Čadsko jezero je 20 000 let pr.n.št., v zadnji ledeni dobi, popolnoma izginilo. Približno 11 000 let pr.n.št. se je spet pojavilo. Danes je raven jezera približno enaka kot je bila leta 1000 n.št.

Slika 2 prikazuje saharsko jamsko umetnost (stare risbe ali slike, ki so jih našli na zidovih jam) in spreminjanje živalskih vrst.

1

S pomočjo podatkov o Čadskem jezeru na prejšnji strani odgovori na spodnja vprašanja.

1. vprašanje: čadsko jezero

Koliko je danes globoko Čadsko jezero?

A Približno dva metra.

B Približno petnajst metrov.

C Približno petdeset metrov.

D Popolnoma je presahnilo.

E Ta podatek ni na voljo.

2. vprašanje: čadsko jezero

Približno katerega leta se začenja graf na sliki 1?

.....................................

3. vprašanje: čadsko jezero

Zakaj je avtor izbral začetek grafa na tej točki?

..............................................

4. vprašanje: čadsko jezero

Slika 2 temelji na domnevi:

A da so živali jamske umetnosti obstajale na tem predelu v času, ko so bile narisane.

B da so bili umetniki, ki so narisali živali, zelo sposobni.

C da so umetniki, ki so narisali živali, lahko potovali daleč naokoli.

D da nihče ni poskušal udomačiti živali, ki so upodobljene v jamski umetnosti.

5. vprašanje: čadsko jezero

Za to vprašanje moraš zbrati podatke iz slike 1 in slike 2.

Nosorogi, povodni konji in zobri so izginili iz saharske jamske umetnosti

A v začetku zadnje ledene dobe.

B sredi obdobja, ko je imelo Čadsko jezero najvišjo raven vode.

C potem ko je raven vode Čadskega jezera padala več kot tisoč let.

D na začetku neprekinjenega suhega obdobja.

ODGOVORI

1. vprašanje: teledelo, pravilen odgovor – D

7. vprašanje: teledelo, pravilen odgovor:navede vrsto dela in poda prepričljivo pojasnilo, zakaj oseba, ki opravlja takšno službo, ne bi mogla opravljati teledela. Odgovor MORA natančno pojasniti, zakaj je treba biti fizično navzoč pri tem delu.

Gradbenik. Težko je od kjerkoli delati z lesom in zidaki.

Športnik. Da bi se ukvarjal s športom, moraš biti res zraven.

Vodovodar. Ne moreš od doma nekomu popraviti odtoka!

Kopanje jarkov, ker moraš biti tam.

Medicinska sestra – težko je prek interneta preveriti, ali je bolnik v redu.

Nepravilen odgovor:

Navede vrsto dela, vendar ne navede pojasnila ALI poda pojasnilo, ki se ne navezuje na teledelo.

Kopanje jarkov.

Gasilec.

Študent.

Kopanje jarkov, ker je to težaško delo. (Ne pojasni zakaj bi ta vrsta dela bila težko teledelo.)

Poda pomanjkljiv ali nejasen odgovor.

Moraš biti tam.

Poda odgovor, ki kaže nepravilno razumevanje besedila, ali neprepričljiv ali neumesten odgovor.

Direktor. Itak te nihče ne opazi. (ni relevantno)

Ni odgovora.

4. vprašanje: teledelo, pravilen odgovor – B

1. vprašanje: čadsko jezero, pravilen odgovor – A

2. vprašanje: čadsko jezero, pravilen odgovor: Odgovori, ki navajajo 11 000 let pr. n. št. (ali približek od 10 500 do 12 000, kar kaže, da je učenec pravilno interpretiral diagram). Na primer:

11 000.

11 000 let pr. n. št.

10 500 let pr. n. št.

Tik pred 10 000 let pr. n. št.

Približno 12 000.

Približno 11 000 let pr. n. št.

Nepravilen odgovor: Drugi odgovori, vključno s puščico, ki kaže na začetno točko grafa. Na primer:

10 000 let pr. n. št. (Učencu ni uspelo pravilno interpretirati diagrama.)

20 000 let pr. n. št.

8000 let pr. n. št. (Gledal je napačno številko.)

11000 pr. n. št 4000 let pr. n. št. (Ne upoštevajte prečrtanega odgovora.)

0.

3. vprašanje: čadsko jezero, pravilen odgovor: Odgovori, ki se nanašajo na ponovno pojavljanje jezera. Opomba: odgovor je lahko pravilen, tudi če je prejšnji odgovor nepravilen. Na primer:

Čadsko jezero se je ponovno pojavilo 11 000 let pr. n. št., potem ko je popolnoma izginilo približno 20 000 let pr. n. št.

Jezero je izginilo v ledeni dobi in se vrnilo približno v tem času.

Takrat se je spet pojavilo.

Približno 11 000 let pr. n. št. je prišlo nazaj.

Takrat se je jezero spet pojavilo, potem ko ga 9000 let ni bilo.

Nepravilen odgovor: drugi odgovori. Na primer:

Takrat so se začele pojavljati živali.

11 000 let pr. n. št. so začeli ljudje ustvarjati jamsko umetnost.

11 000 let pr. n. št. se je jezero (prvič) pojavilo.

Ker je takrat Čadsko jezero popolnoma presahnilo.

Ker je bil to prvi premik na grafu.

4. vprašanje: čadsko jezero, pravilen odgovor – A

5. vprašanje: čadsko jezero, pravilen odgovor – C