Pred celotno severnoprimorsko regijo je trenutno velika naloga. Za pridobivanje evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi bodo morali pokazati več enotnosti, kakor so jo pokazali v doslej edinem skupnem regijskem projektu gradnje centra za ravnanje z odpadki. Predsednica sveta regije, kobariška županja Darja Hauptman, pojasnjuje, da so najpomembnejše ukrepanje zaznali na treh področjih: v gospodarstvu, infrastrukturi in turizmu.

Za 175 milijonov evrov želja

»Bistvenega pomena sta razvoj gospodarstva in zmanjšanje stopnje nezaposlenosti. Zato je pri socialnem podjetništvu kar nekaj želja in potreb. Naslednja je infrastruktura – kar koli želimo v naši regiji narediti, moramo regijo približati osrednji Sloveniji, in zato nas čaka precej dela na cestnem omrežju. Tudi v turizmu bi radi kar nekaj naredili. Zavedamo se, da zmanjšanje dohodka od smučarskega turizma prinaša velik primanjkljaj,« pojasnjuje Hauptmanova.

V regiji upajo, da bodo za večje naložbe v prometne povezave, posodobitev četrte razvojne osi, čistilne naprave in plinovode za evropska sredstva poskrbeli na državni ravni, sami pa naj bi se ob krepitvi gospodarstva posvetili tudi razvoju namakanja za lokalno pridelavo hrane, obnovi vaških jeder, trajni mobilnosti in ponovni oživitvi degradiranih območij, kot so denimo hale in zemljišča propadlega Primorja v Ajdovščini. Za povečanje zaposlitvenih možnosti so občine, gospodarstveniki in nevladni sektor zbrali za 175 milijonov evrov želja. Radi bi gradili in upravljali poslovne cone in podjetniške inkubatorje, spodbujali mala in srednje velika podjetja k raziskavam, razvoju in inovacijam, krepili socialno podjetništvo ter poganjali razvoj gorskih oziroma turističnopromocijskih centrov. Med slednjimi ima osrednje mesto Kanin, a glede propadlega smučišča so mnenja v regiji še deljena. Odločajo se, ali bi ga umestili med regijske ali nacionalne projekte. »Kanin je tako pomemben, da ga moramo podpirati vsi; lokalna skupnost, regija in država,« opozarja Hauptmanova.

Komisija in delovna skupina za Kanin

Po skoraj letu, odkar so žičnice obstale, s Kaninom v Bovcu niso prišli dlje od kresanja različnih interesov in poglabljanja zamer. Naveličani tega so se ta teden na posvetu na pobudo bovške lokalne turistične organizacije vendarle zbrali ponudniki, strokovnjaki in politiki ter simpatizerji Kanina. Župan Siniša Germovšek je po več pobudah imenoval komisijo za reševanje Kanina in njeno vodenje zaupal podžupanu Urošu Sovdatu, na občinski seji prihodnji teden pa bodo svetniki razpravljali tudi o ustanovitvi posebne delovne skupine za prenovo smučišča. Pogovori se trenutno nagibajo k celostni prenovi Kanina, za katero bi po ocenah strokovnjakov potrebovali 40 milijonov evrov svežega denarja ali povedano drugače: poenotenje v kraju, evropska sredstva in tujega strateškega partnerja z denarjem in znanjem. Z dobrimi novicami glede zaprtega hotela Kanin so postregli tudi njegovi aktualni lastniki v Hitu. Sami so hotel zaradi nedonosnosti jeseni zaprli, a na mizi imajo dobri ponudbi dveh tujih družb, ki želita odkupiti hotel in se še naprej ukvarjati s hotelirstvom. Ena od družb naj bi se po naših informacijah pogovarjala tudi z nekdanjimi zaposlenimi in že oblikovala delovno ekipo.