Prihodnje leto predvidoma deset stanovanj

To so opazili tudi v novomeškem uradu za premoženjske zadeve in kmetijstvo, kjer pravijo, da bo zanimanje naraslo po objavi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj. To se bo predvidoma zgodilo prihodnje leto, ko načrtujejo oddajo dveh izpraznjenih in predvidoma osmih na novo pridobljenih neprofitnih stanovanj.

Sicer pa se v zadnjih šestih letih, kar niso objavili nobenega razpisa za neprofitna stanovanja, na občini ukvarjajo z »optimizacijo ponudbe stanovanj glede na povpraševanje s poudarkom na neprofitnih stanovanjih, na ohranjanje oziroma zviševanje kakovosti bivanja najemnikov« ter z »vzpostavitvijo novih stanovanjskih sosesk na izbranih lokacijah«.

Vendar si prosilci za zdaj ne morejo obetati prav dosti, saj na občini gradnje novih neprofitnih stanovanj ne načrtujejo, ker, kot pravijo, bi to zahtevalo zagotovitev velikega dela sredstev, ki jih v prihodnjem proračunskem letu ni mogoče zagotoviti. »Mestna občina Novo mesto v preteklosti ni gradila stanovanj, smo pa pred desetletjem izvedli večjo rekonstrukcijo večstanovanjske stavbe na Kočevarjevi ulici 10a, kjer smo pridobili 22 neprofitnih stanovanj,« še pojasnjujejo.

Pomagati poskušajo s subvencijami

V Novem mestu sicer občanom pomagajo s subvencioniranjem najemnin. O pravici do subvencije odloča center za socialno delo, sredstva pa zagotavljajo iz občinskega proračuna. Tako so lani subvencije k tržnim najemninam izplačali 53 upravičencem in zanje namenili dobrih 60.000 evrov, letos je bilo takih upravičencev 62 in porabljenih 99.000 evrov. Neprofitne subvencije pa so lani omogočili 33 in letos 34 upravičencem, za kar je občina lani porabila dobrih 32.000 evrov in letos še slabih 30.000.