V načrte zarezala kriza

Novomeška občina je stavbo leta 2006, potem ko sta se iz nje preselila tako upravna enota kot tudi del občinske uprave, prodala trzinskemu podjetju Elektroservisi, to pa leto kasneje trebanjskemu Betonalu. Takrat so na njenem mestu zasnovali trgovsko-poslovni objekt, ki je z načrtovano višino razburil javnost, a do izvedbe projekta ni prišlo, saj je vmes zarezala finančna in gospodarska kriza. Podjetje Betonal je pristalo v stečaju, stavba na Novem trgu 6 pa v rokah Hypo Leasinga. Ostalo je zgodovina, bi lahko rekli, saj se vse od leta 2010, razen propadanja, ni zgodilo nič.

V Hypo Leasingu si medtem prizadevajo za najustreznejšo rešitev. Prva možnost je prodaja nepremičnine v trenutnem stanju, druga priprava prostorske in projektne dokumentacije za ekonomsko upravičeno gradnjo. Izdelavo slednje so prevzeli v podjetju Esplanada, kjer načrtujejo do konca letošnjega leta programsko-projektno nalogo tudi končati in predati investitorju, ki jo bo posredoval novomeški občini, je pojasnil lastnik podjetja in vodilni arhitekt Rupert Gole. Hypo Leasing namreč želi v začetku prihodnjega leta v sodelovanju z občino izpeljati natečaj variantnih rešitev.

Gole je še pojasnil, da prve ocene kažejo na možnost projekta z dvema podzemnima garažama in poleg pritličja še štiri ali pet nadstropij. Programske usmeritve bo nakazala vzporedna tržna analiza, predvidoma bi lahko poleg poslovnih dejavnosti v novi stavbi pridobili tudi nekaj stanovanj.

Prva postrecesijska palača v Novem mestu

Tudi novomeška občina si prizadeva za čimprejšnjo rešitev mestne sramote. »Naša želja je, da investitor pripravi program in pove, ali ga lahko izvede po sedanjih določilih. Če bo treba, bomo nato spreminjali občinski podrobni prostorski načrt in v sodelovanju z javnostjo tudi sooblikovali rešitev,« je dejal podsekretar za prostorsko načrtovanje Izidor Jerala. »Gre za enega najžlahtnejših prostorov v novejšem delu mesta in nova stavba bi morala biti po svojih značilnostih palača. Seidlova cesta je namreč najbolj monumentalna mestna cesta, na njej tudi stojijo najpomembnejše novejše palače, kot so gimnazija, mestna uprava, zavarovalnica in banka,« je pojasnil prostorski načrtovalec na novomeški občini. Stavba na Novem trgu 6 namreč meji prav na Seidlovo cesto in če bo na njenem mestu res zrasla palača, bo to prva postrecesijska palača v Novem mestu, kot jo je poimenoval Jerala.