Začetki galerije Equrna segajo v čas ustanovitve trajne delovne skupnosti samostojnih kulturnih delavcev v 80. letih minulega stoletja, ko so se umetniki prvič lahko organizirali in začeli galerijsko dejavnost, saj sicer v nekdanji Jugoslaviji v tistem času ni bilo mogoče registrirati zasebne galerije. Equrna je v teh treh desetletjih sledila predvsem srednji generaciji umetnikov, zdaj pa jo vodi Arne Brejc, ki je že pred časom opozoril, da je Equrna v finančno nezavidljivi situaciji in na robu preživetja. »Krivcev je več. Na eni strani je tu finančna kriza, delno pa je kriv tudi internet, saj umetniki, da bi imeli čim manj stroškov s prodajo, dela ponujajo kar na spletu,« med drugim ugotavlja Brejc.ku