»Lastniki naj skušajo čim prej urediti svoje podatke, naj ne čakajo na informativne izračune, ki jih bodo prejeli do 1. februarja prihodnje leto,« je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal vodja Geodetske uprave RS (Gurs) Aleš Seliškar.

Večino podatkov lahko spremenijo prek spleta

Dodal je, da je sicer časa dovolj, načrtujejo pa tudi možnost naročanja za termin v pisarnah geodetske uprave in tudi na upravnih enotah. Gurs bo poleg tega sproti na spletu objavljal navodila za ureditev podatkov.

Pošiljanje informativnih izračunov 1,2 milijona lastnikom nepremičnin bo predvidoma trajalo od enega do dveh tednov, vsi pa naj bi jih prejeli do 1. februarja.

Lastniki lahko večino podatkov spremenijo prek spleta, za kar pa potrebujejo kodo, ki so jo prejeli ob prvem obveščanju o pripisani vrednosti nepremičnine.

»Če ne takoj, bomo pa sčasoma, s primerjavo podatkov, lahko ugotovili, katere podatke je lastnik spremenil tako, da ne izkazujejo dejanskega stanja,« je dejal Seliškar. Zakon o davku na nepremičnine tudi določa, da bodo lastniki, ki niso evidentirali nepremičnine, pa se bo ugotovilo, da je nepremičnina že stala in bi lahko bila evidentirana v registru, obdavčeni tudi za to obdobje, hkrati jim grozi tudi kazen.

Spremembe zakona o množičnem vrednotenju

Seliškar predlaga tudi, da lastniki pravočasno začnejo postopke za ureditev podatkov v drugih evidencah, kot je pravilen vpis lastništva v zemljiško knjigo (med drugim ali je pravilna matična številka), vpis osebne služnosti in pravilna prijava bivališča na upravni enoti (s prijavo na številko stanovanja, ne le hišno številko).

Glede sakralnih objektov je Seliškar opozoril, da bodo davka oproščeni le objekti v lasti registriranih verskih skupnosti, ne pa tudi zasebni lastniki npr. kapelic. Podatke o statusu stavb, ki so kulturni spomeniki, bo Gurs pridobil od kulturnega ministrstva in jih lasntiki ne morejo vnesti v register.

Nelegalne gradnje bodo obdavčili s trikratnikom osnovne stopnje davka

Podatke o nepremičninah, ki so javno dobro, bodo v primerih, da je to vpisano v zemljiško knjigo, prevzeli iz zemljiške knjige, podatke o zemljiščih pod infrastrukturnimi objekti pa skupaj z upravljalci teh objektov evidentirali v registru nepremičnin, ne glede na to, ali so te parcele odmerjene ali ne.

Nelegalne gradnje, za katere je izdana pravnomočna odločba, se bo glede na zakon obdavčilo s trikratnikom osnovne stopnje davka, določene za posamezno skupino nepremičnin. Na to enoletni moratorij na izvršbo odločb o rušenju teh objektov po Seliškarjevih besedah ne bo vplival.

Naslednja indeksacija je predvidena v drugi polovici 2014

Davčna osnova bodo podatki v registru nepremičnin, kot so bili indeksirani letos jeseni. Naslednja indeksacija je - če se bodo posli na trgu za posamezne vrste nepremičnin na posameznih območjih spremenili za več kot 10 odstotkov - predvidena v drugi polovici leta 2014, je povedal direktor urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušan Mitrović.

Predvidene so tudi spremembe zakona o množičnem vrednotenju, in sicer bo v primerih posebnih okoliščin mogoča določitev vrednosti nepremičnine z individualno cenitvijo. Kot je povedal direktor urada za nepremičnine Dušan Mitrović, bo predlog v medresorskem usklajevanju naslednji teden. Podrobnosti še niso znane, bodo pa predvidoma te posebne okoliščine - npr. konstrukcijske napake, požari - presojale posebne strokovne komisije.

Podaljševanje roka za prijavo najemnih poslov v evidenco trga nepremičnin

Gurs tudi podaljšuje rok za prijavo najemnih poslov v evidenco trga nepremičnin s 15. decembra do 31. marca 2014. Gre namreč za zelo velik pripad zadev in jih do sprva postavljenega datuma ne bodo mogli obdelati, je pojasnil Mitrović. Gurs zato dopušča tudi možnost, da ti podatki (ki npr. vplivajo na to, da je stanovanje obdavčeno po »rezidenčni« davčni stopnji 0,15 odstotka), še ne bodo urejeni v vseh informativnih izračunih, se bo pa to uredilo pozneje v davčnem postopku.