»Zaskrbljeni smo nad izjavami Romov, ki nam na terenu pojasnjujejo, da pomoči Rdečega križa ne prejemajo v isti obliki in po istem postopku kot večinsko prebivalstvo, ampak prek dodatne presoje in aktivnosti centrov za socialno delo, zaradi česar po navedbah prejmejo manj pomoči,« pojasnjuje direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel. Predstavniki organizacije so skupaj z Grmovo vodstvo Rdečega križa opozorili na nastalo situacijo, na morebitne ukrepe še čakajo.

Državna sekretarka v kabinetu predsednice vlade in vodja urada za narodnosti Tamara Vonta meni, da bi verjetno moralo za vse veljati enako, a da ne pozna razlogov, zakaj so se na novomeškem Rdečem križu in centru za socialno delo odločili za tak način razdeljevanja pomoči. V uradu varuha človekovih pravic pa pojasnjujejo, da se v zvezi s tem vprašanjem nanje ni obrnil še nihče.

Na Rdečem križu obtožbe zavračajo

»Rada bi poudarila, da imamo za vse enaka merila glede upravičenosti do prejemanja pomoči,« pojasnjuje sekretarka novomeškega Rdečega križa Barbara Ozimek, saj vsi potrebujejo ustrezne odločbe centra za socialno delo. »Glede vseh prejemnikov pomoči se pozanimamo tudi pri naših prostovoljcih, ki najbolje vedo, kako v resnici živijo. Pogosto se namreč zgodi, da se dejanska situacija ne ujema s tisto, ki jo navedejo v vlogah. Glede Romov se ne moremo pozanimati nikjer drugje kot na centru za socialno delo, kjer najbolje poznajo razmere,« odgovarja Ozimkova in dodaja: »Opažamo, da marsikdo, ki se trudi in je aktiven, tudi med romskimi prebivalci, zasluži manj, kot če ne bi bil zaposlen. Zato še posebej pomagamo tistim Romom, ki so zaposleni in se uspešno vključujejo v skupnost.«

Polde Jevšek z novomeškega centra za socialno delo pojasnjuje, da vsi Romi prejemajo denarno socialno pomoč, zato paketi s hrano pripadajo le tistim, ki so upokojeni, ostareli ali nezmožni za delo. Letos so razdelili 156 takih paketov, Rdeči križ je 90 družinam pomagal še z oblačili. A Grmova pravi, da tako velja samo za Rome.

Mnogi tak način sprejemajo

Predsednica Zveze Romov za Dolenjsko in novomeška romska svetnica Dušica Balažek pojasnjuje, da so nekatere romske družine tovrstni način prejemanja pomoči sprejele, spet drugi se zavedajo svojih pravic, poudarja pa, da je vsebina paketov enaka za vse. Ob tem še pojasnjuje, da tako imenovana operativna skupina mesečno pregleduje vloge za pomoč, saj njeni člani poznajo razmere in lahko pomagajo tistim, ki to najbolj potrebujejo, prvenstveno starejšim in bolnim. »Z novomeškim Rdečim križem imam pozitivne izkušnje, saj so se do zdaj na prošnje za pomoč nemudoma odzvali, velik napredek je tudi zaposlitev Rominje, ki je na Rdečem križu prek javnih del,« še pravi Balažkova.