Študente so spremljali vse leto, beležili pa njihovo vsakodnevno uporabo telefona, stopnjo tesnobe in zadovoljstvo z življenjem. Raziskava, v kateri je sodelovalo 500 študentov, je pokazala, da več časa kot so študenti preživeli v družbi svojega mobilnega telefona, bolj tesnobno so se počutili, slabše pa so se tudi odrezali na izpitih, saj so se težje osredotočali na učenje.

Čeprav so pretekle raziskave kazale, da lahko uporaba mobilnega telefona izboljša družbeno interakcijo in zmanjša občutek osamljenosti, pa najnovejše ugotovitve, objavljene v zborniku Computers in Human Behavior (Računalniki v obnašanju človeka, op.p.), kažejo, da je lahko nenehen dostop do informacij dvorezni meč, piše portal Time.

Znanstveniki menijo, da se študenti počutijo dodatno obremenjene, če menijo, da morajo biti v nenehnem stiku s prijatelji. Nekateri imajo težave z odklopom in nedosegljivostjo, kar le povečuje stres. Znanstveniki poudarjajo, da so občasna tišina, mir in samota pomembni za dobro počutje, česar pa študenti, ki imajo telefon neprestano vključen, ne dobijo.