Negativni učinki na prebivalce

Šoštanjska občina zahteva podpis sporazuma do sredine januarja 2014, od Teša pa zahteva, da do konca letošnjega leta izpolni dogovorjene obveznosti do občine v višini 600.000 evrov, so sporočili z občine.

Na občini ocenjujejo, da ima izgradnja bloka 6 Teša negativne učinke na prebivalce Šoštanja, zaradi česar je občina upravičena do odškodnine iz naslova motenja posesti. Ustrezna oblika takšne odškodnine je financiranje izgradnje vrtca in vlaganje v kulturne ter športne objekte.

Ohranitev delovnih mest

Občina tudi zahteva, da se delovna mesta v Tešu v prihodnosti ohranijo, ravno tako pa obseg sodelovanja Teša z lokalnimi izvajalci. Sprejete obveznosti do šoštanjske občine pa morajo ostati enake ne glede na spremembe v strukturi lastništva in vodstvu Teša, Premogovnika Velenje in HSE.

Zaradi učinkov poslovanja Teša na prebivalce in okolje šoštanjske občine pa je podana tudi zahteva, da je eden izmed član nadzornega odbora Teša predstavnik občine.