Zavod RS za zaposlovanje je do konca novembra izplačal za 12 milijonov evrov subvencij za samozaposlitev za nekaj več kot 2700 vključenih kandidatov. Vseh sredstev za subvencije za samozaposlitev je bilo letos na voljo nekoliko več kot 13,6 milijona evrov, bodo pa do konca leta porabili tudi še preostalih 1,6 milijona evrov, so pojasnili.

Program še pod vprašajem

V prihodnjem letu bo za subvencije za samozaposlitev na voljo še 11 milijonov evrov za 2200 novih samozaposlenih, vendar so ti že opravili delavnico priprave na samozaposlitev in se bodo samozaposlili do konca leta. Za nove kandidate za samozaposlitev pa torej za prihodnje leto še ni odobrenih sredstev, saj, kot pojasnjujejo na zavodu, na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve še ne vedo natančno, kako se bo program samozaposlovanja v prihodnjem letu sploh izvajal.

Zavod za zaposlovanje je tako v letošnji drugi polovici leta v prenovljen program pomoči pri samozaposlitvi vključil le toliko brezposelnih, kolikor je bilo na voljo sredstev za subvencije. Vsi tisti, ki zdaj ne morejo do 5000 evrov visoke subvencije za najmanj dveletno samozaposlitev, pa kljub vsemu lahko uveljavljajo olajšave pri plačevanju obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj se omenjene olajšave ne izključujejo s subvencijami za samozaposlitev, pojasnjujejo na zavodu za zaposlovanje.

Na zavodu opažajo, da je zanimanje za samozaposlovanje v obdobju gospodarske krize naraslo, na vprašanje, koliko jih preživi na dolgi rok, pa odgovarjajo, da prejemnike subvencije za samozaposlitev spremljajo v pogodbenem obdobju najmanj dveh let. V tem času jih po njihovih podatkih samozaposlitev ohrani okoli 88 odstotkov, ugotavljajo pa tudi, da ta delež več let ostaja približno enak.

Več kot tri leta samozaposlitev obdrži okoli 60 odstotkov prejemnikov subvencije, po štirih letih pa se ta delež zmanjša na 53 odstotkov. Za tiste, ki so subvencije prejeli lani in predlani, teh podatkov še nimajo, saj obdobje spremljanja še ni končano.

Sicer pa na zavodu pojasnjujejo, da četudi se z daljšanjem obdobja od ustanovitve poslovnega subjekta njihovo število zmanjšuje, se na drugi strani veča število novih zaposlenih pri tistih, ki samozaposlitev ohranijo. Med letoma 2007 in 2013 je bilo tako pri prejemnikih subvencije za samozaposlitev ustvarjenih več kot 2500 novih delovnih mest. Spodbudno pa je tudi, da se za samozaposlitev odloča vse več predstavnic nežnejšega spola, dodajajo na zavodu za zaposlovanje in pojasnjujejo, da ženske predstavljajo 41 odstotkov vseh samozaposlenih.

Od trgovine do obrtniških opravil

Najpogosteje lani in letos registrirane dejavnosti samozaposlenih so posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, trgovina na debelo in drobno, predšolska vzgoja, izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, alternativne in druge zdravstvene dejavnosti, umetniško uprizarjanje, ustvarjanje, druge športne dejavnosti, gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, organizacija izvedbe stavbnih projektov, zemeljska pripravljalna dela, inštaliranje električnih napeljav in naprav, vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav, fasaderska in štukaterska dela in vgrajevanje stavbnega pohištva, oblaganje tal in sten, pleskarstvo, druga gradbena dela, dejavnost stikov z javnostjo in drugo podjetniško in poslovno svetovanje, frizerska dejavnost, kozmetičarstvo in pedikerstvo, proizvodnja in popravila različnih izdelkov, arhitekturno in drugo tehnično projektiranje, oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, fotografska dejavnost, prevajanje in tolmačenje.