V občini Domžale so ob pregledu energetske učinkovitosti javnih zavodov ugotovili, da so ti še vse preveč potratni in ni v celoti energetsko sanirana še nobena od stavb javnih zavodov. Najbolj varčne stavbe so za zdaj najnovejši objekti, in sicer Vrtec Gaj ter prizidka k vrtcem v Ihanu in na Viru, je povedala podžupanja Andreja Pogačnik Jarc. Lani so za varčnejšo porabo energije sanirali fasado na starem delu OŠ Preserje pri Radomljah, v zadnjih treh letih pa prenovili kotlovnice v OŠ Domžale, Venclja Perka in Preserje pri Radomljah.

Vrtec na pelete

Da so pri načrtovanju in izbiri novih objektov zelo pozorni tudi na porabo energije za obratovanje, poudarja tudi župan Toni Dragar. Pojasnjuje, da bodo tudi vrtec v Krtini ogrevali na pelete, in pristavlja, da so za učinkovitejšo energetsko sanacijo treh šol nedavno pridobili kar dober milijon evropskih evrov. Z njimi bodo energetsko sanirali OŠ Domžale, Dob in Rodica. Na OŠ Domžale bodo do konca avgusta prihodnje leto uredili novo toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjali stara okna ter optimizirali ogrevalni sistem. Sanacije OŠ Dob, ki vključuje ureditev nove toplotne izolacije fasade in strehe, delno zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in rekonstrukcijo kotlovnice z zamenjavo dotrajanega kotla, se bodo lotili junija prihodnje leto in jo končali konec oktobra. Energetske sanacije OŠ Rodica, kjer bodo uredili toplotno izolacijo strehe, fasade in kleti, pa se bodo lotili aprila 2015 in jo končali v petih mesecih. Sami bodo naložbam primaknili 15 odstotkov njihove vrednosti in davek, kar skupno znese okoli 610.000 evrov.

Varčujejo tudi s prostorom

»Energetske sanacije bodo obsegale večinoma dodatno izolacijo fasad in streh, v OŠ Dob pa bodo zamenjali tudi sistem ogrevanja, saj le še tam za ogrevanje uporabljajo kurilno olje. Povsod drugod so že prešli na ogrevanje z zemeljskim plinom. Ob zamenjavi energenta so na šolah postopno zamenjavali tudi okna, pri večjih vzdrževalnih delih pa so uporabili materiale in izvedli vrsto del, ki so vplivala na varčnejšo porabo energije, denimo pri sanaciji telovadnic na Rodici, v Dobu in pri OŠ Domžale,« je še pojasnila podžupanja. Dodala je, da na občini spremljajo prihranke porabe energije in vode, saj ti stroški šol neposredno bremenijo občinski proračun. Ker pa se energija draži, nominalnih zmanjšanj v proračunu ni. Si pa večje prihranke obetajo po načrtovanih celostnih energetskih sanacijah stavb.

Podžupanja Pogačnik-Jarčeva pravi še, da pri novogradnjah ne razmišljajo le o energetski, marveč tudi prostorski varčnosti. Tako v prizidkih vrtcev ob šolskih objektih urejajo igralnice, ki jih bodo lahko ob spremenjenih potrebah preuredili v šolske učilnice. Tako so naredili pri prizidku v Ihanu, tako gradijo v Krtini. Potrebe po dodatnem prostoru pa že napovedujejo tudi v OŠ Preserje pri Radomljah, kjer se s težavami že ukvarjajo.