Uradno želi občina s tem zaščititi lastno infrastrukturo in preprečiti negativne vplive na okolje, dejansko pa ukrep pomeni, da je Slovenski vojski z vsemi težkimi vozili onemogočen dostop do vadišča, posledično pa tudi izvajanje številnih aktivnosti. Poleg tega je Občina Postojna obrambnemu ministrstvu zavrnila tudi izdajo soglasja za prevoz izrednega tovora po občinskih cestah.

»S to odločitvijo uveljavljamo referendumsko voljo ljudi, ki so se že leta 2000 izrekli za ukinitev vadišča. Gre za začetek v nizu aktivnosti, ki bodo sledile,« je komentirala postojnska podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino.

Na ministrstvu zmedeni

Ministrstvo za obrambo oziroma Slovenska vojska se je v neugodnem položaju znašla že včeraj, ko je bil na poligonu Poček in strelišču Bač predviden začetek mednarodne slovensko-ameriške vojaške vaje. Po naših neuradnih informacijah se je zaradi omejitve ter da bi se izognili provokaciji, vaja preusmerila na Bač, ki leži v občini Ilirska Bistrica. Na ministrstvu za obrambo so to sicer zanikali in dejali, da se niso ničemur izogibali, a pojasnila, ki smo jih prejeli, so bila vendarle precej zmedena.

Aleš Sila, vodja službe za strateško komuniciranje na ministrstvu za obrambo, nam je najprej dejal, da je vaja tako in tako predvidena le na Baču. Ko smo ga opozorili, da v koledarju aktivnosti na osrednjem vadišču Slovenske vojske piše, da se bodo aktivnosti (strelsko urjenje z mitraljezi, vpetimi na kolesna oklepna vozila) izvajale na obeh lokacijah, pa tega ni zanikal.

Že prihodnji teden pa je na Počku načrtovano usposabljanje oklepnih enot, ko občinskih cest ne bo mogoče obiti. »Do takrat se bomo skušali dogovoriti,« nam je dejal Sila in dodal, da na ministrstvu odločbo občine sicer še preučujejo, predvsem s pravnega vidika, in da je torej še ne morejo komentirati.

Postojnski redarji prestregli vojaški tovornjak

Na Občini Postojna pa po drugi strani pričakujejo, da bodo vsi uporabniki novo signalizacijo upoštevali, pristojni organi pa izvajali nadzor in kaznovanje kršiteljev.

Na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu so nam povedali, da so bili njihovi redarji na terenu in da so prestregli en vojaški tovornjak. O prekršku so obvestili vojaško policijo, ki je pristojna za izdajo plačilnega naloga. V okviru izvajanja rednih policijskih nalog je bila na območju tudi patrulja civilne policije, ki pa po pojasnilih Policijske uprave Koper ni izvajala nikakršnih ukrepov glede nove prometne ureditve.

Spomnimo, da je k zaostritvi odnosov med občino in ministrstvom prišlo zaradi neizplačevanja odškodnine v dogovorjeni višini, občina pa nasprotuje tudi predvidenemu sprejetju državnega prostorskega načrta za vadišče in zahteva njegovo zaprtje.