Raziskovalci so ob pregledu in urejanju genetskih podatkov, ki jih bodo v naslednjih tednih uporabili za pripravo ocene velikosti populacije v tretji sezoni spremljanja volkov pri nas, so naleteli na zanimivo presenečenje, so sporočili iz društva SloWolf.

Izkazalo se je namreč, da se DNK volkulje, ki je junija poginila ob trku z avtomobilom in je imela v maternici sedem zarodkov, 100-odstotno ujema z DNK telemetrično spremljane volkulje Tonke. Ujema pa se tudi z nekaj drugimi neinvazivnimi vzorci, ki so bili zbrani med lanskim septembrom in letošnjim junijem.

Lani preiskava zaradi domnevnega krivolova

Volkuljino prerezano ovratnico so našli konec lanskega septembra v v bližini vasi Selce, na podlagi najdene ovratnice pa sprožili kriminalistično preiskavo proti neznanemu storilcu zaradi domnevnega krivolova.

Da gre res za isto volkuljo, so raziskovalci potrdili tudi s primerjavo slike zobovja volkulje Tonke ob odlovu in zobovja povožene volkulje. S tem so raziskovalci izključili tudi teoretično možnost, da bi imela Tonka enojajčno dvojčico.

Ni še jasno, kako je volkulja izgubila ovratnico, raven rob na na obeh koncih nosilnega traku ovratnice pa kaže na poškodbe z nožem.

Dva volka zakonito odstreljena, dva povozil avto

Člani projektne skupine so sicer spremljali sedem volkov, tri samice in štiri samce. Volkuljo Jasno trenutno spremljajo na območju Velike in Goteniške gore na Kočevskem, volk Slavc pa je emigriral v Italijo, kjer je skupaj z volkuljo iz apeninske populacije osnoval nov trop.

Dva volka sta bila zakonito odstreljena, dva pa je povozil avto. Volk Luka je sicer prometno nesrečo preživel, saj so njegovo prisotnost beležili prek signala ovratnice in najdenih vzorcev še nekaj mesecev po tem. Za volkuljo Tonko je do sedaj veljalo, da je bila nezakonito ubita, vendar rezultati raziskave kažejo drugače. Edina nepojasnjena okoliščina tako ostaja izginotje telemetriranega samca Vojka, ki je bil tako kot Tonka član vremško-nanoškega tropa.