»Morda se Olimpijski komite Slovenije ne zaveda, kakšen strošek ima Hokejska zveza Slovenije s pripravo na Soči. Že sama oprema je zelo draga, zato je 60.000 evrov majhen znesek, če primerjamo ves proračun, ki ga bo komite namenil olimpijskim udeležencem,« je pred desetimi dnevi za Dnevnik izjavil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Takoj po njegovi izjavi smo prosili OKS, naj nam pošlje natančen proračun razdelitve sredstev posameznim športnim panogam.

Sredstva, ki jih OKS namenja športnim panogam, so javna. Tako kot vse druge športne panoge si OKS zagotavlja javna sredstva na podlagi razpisov na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Fundaciji za šport. Na osnovi števila olimpijskih kandidatov OKS vsako leto namenja sredstva športnim panogam, in sicer za priprave športnikov za nastop na olimpijskih igrah ter za strokovno podporo. K strokovni podpori sodijo sredstva za razno razne meritve, strokovnjake za prehrano, psihološko pripravo... Zneski strokovne podpore posameznim športnim panogam so sešteti v tabeli, ki jo prikazujemo, in znašajo okoli 22 odstotkov zneskov, ki so jih prejele posamezne športne panoge.

Olimpijski komite Slovenije približno 40 odstotkov financ prejme iz javnih sredstev, 60 odstotkov pa iz sponzorskih. Finančna sredstva z naslova OKS so namenjena vsem olimpijskim kandidatom in so nepovratna. Tako na primer Zvezi drsalnih športov Slovenije in Smučarski zvezi Slovenije ni treba vračati denarja, ker se denimo umetnostna drsalka Daša Grm ni uvrstila na olimpijske igre ali ker se je smučar Boštjan Kline poškodoval.

»Če nas pokliče olimpijski kandidat in nas vpraša, koliko sredstev je zanj prejela njegova športna panoga, mu z veseljem postrežemo s tem podatkom. Seveda nas zanima, kako posamezne športne panoge porabljajo prejeti denar, a v to nimamo vpogleda. Želimo si, da svojim športnikom dejansko omogočajo najboljše možne pogoje in da s prejetim denarjem denimo ne plačujejo računov za mobilno telefonijo,« je razložil tiskovni predstavnik OKS Brane Dmitrovič.

V olimpijski druščini se je prvič znašla Hokejska zveza Slovenije, ki že nekaj časa z OKS igra pingpong, medtem ko imata obe instituciji sedež na Celovški cesti 25 v Ljubljani. »Hokejska zveza si očitno prizadeva pridobiti nekaj denarja, ker se je uvrstila na olimpijske igre, toda OKS tovrstnih sredstev nikoli ni dal nobeni športni panogi. Naša naloga je, da omogočimo športnikom čim boljše priprave, ne pa jih nagrajujemo za uvrstitev na olimpijske igre,« je pojasnil Dmitrovič. OKS nagrajuje športnike zgolj za vrhunske dosežke osvajanja kolajn na igrah, nagrade pa so venomer znane vnaprej.

Ko smo se včeraj pogovarjali z Dejanom Kontrecem, žogice proti OKS ni udaril na vso moč, temveč jo je nekoliko umiril. »Kot veste, smo se na olimpijske igre uvrstili prvič. Zato bi radi natančno vedeli, ali smo dobili vsa sredstva, ki nam pripadajo, ali bi jih lahko kaj več, ali smo jih navsezadnje preveč. V primerjavi z drugimi športnimi panogami smo hendikepirani zato, ker smo z naslova OKS vsa sredstva prejeli šele v zadnjem letu, in ne sistemsko več let, kot to prejemajo druge športne panoge,« je pojasnil Kontrec.

Kamen spotike med HZS in OKS je tudi v tolmačenju prejetih sredstev. HZS trdi, da je od OKS prejela 60.000 evrov, OKS pa zatrjuje, da je HZS namenil še dodatnih 75.000 evrov. »Pri mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) smo kandidirali za olimpijsko solidarnost za financiranje HZS. To se je zgodilo prvič in pri razpisu smo bili uspešni. Šlo je za 100.000 ameriških dolarjev, ki smo jih nakazali na račun HZS. Poudarjam, da za sredstva MOK ne more kandidirati nihče drug kot nacionalni olimpijski komite,« trdi Dmitrovič. Sredstva, ki jih je prejela HZS od MOK, niso bila vezana na uvrstitev na olimpijske igre in bi jih obdržala, tudi če se na največje tekmovanje na svetu ne bi uvrstila. Kot so jih v preteklosti dvakrat obdržali na slovenski košarkarski, enkrat pa rokometni zvezi.

»Na kongresu Mednarodne hokejske organizacije (IIHF) leta 2011 nam je bilo predstavljeno, da so na MOK na voljo omenjena sredstva. Potrkali smo na vrata OKS ter prosili, če lahko za njih kandidirajo, saj tega sami nismo mogli storiti. Ta sredstva smo dejansko prejeli, a jih nikakor ne moremo šteti, kot da nam jih je namenil OKS,« pojasnjuje Kontrec. Nekdanji odličen hokejist je še povedal, da si na HZS želijo čimprejšnjega sestanka z OKS, na katerem naj bi si nalili čistega vina, po katerem naj ne bi bilo več številnih neznank. Na omenjenem sestanku naj bi se s strani HZS sestali predsednik Matjaž Rakovec, Kontrec ter pravni zastopnik HZS in član predsedstva Igor Angelovski, OKS pa naj bi sedel v postavi predsednik Janez Kocijančič, generalni sekretar Anton Jagodic in direktor športa na oddelku za vrhunski šport Blaž Perko.