»Konkretne koristi bibliopedagoških dejavnosti so težko merljive. Vzgoja bralcev se začne z osebnim pristopom, z navdušenjem otrok nad knjižnico, s predstavitvijo knjižnice kot zanimivega prostora, z rušenjem stereotipov o knjižnicah in branju ter s promocijo kakovostne literature,« poudarja Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Matične knjižnice Kamnik, ki je na nedavnem Slovenskem knjižnem sejmu prejela nagrado in priznanje za promocijo mladinske književnosti in branja.

Matična knjižnica Kamnik šteje že več kot šest desetletij, polnih pet let pa se postavlja tudi s certifikatom kakovosti ISO 9001, ki ga je pridobila kot druga splošna knjižnica v slovenskem prostoru. Najnovejše priznanje za uspešno promocijo branja pa so si prislužili tudi zaradi ohranjanja in širjenja lokalnega folklornega pripovedništva.

S pomočjo zunanjih sodelavcev so tako objavili ljudsko pripovedno izročilo s Kamniškega: knjigi Veronika z Malega gradu ter Zlati hrib: Pravljice in povedke iz Tunjic. V obliki interaktivne knjige Veronika z Malega gradu so ljudsko izročilo približali mlajšim generacijam. Zbrali in uredili so tudi bibliografijo pravljičarja Gašperja Križnika z naslovom Jenkret je biv.

Pozornost knjižničarjev je pritegnil njihov inovativni projekt Jezik: moj, tvoj, naš, ki je namenjen spoštovanju multikulturnosti in ga izvajajo v sodelovanju z vrtci. Pritegnili so tudi projekti Bralni mozaiki za bodoče starše, Poletno družinsko branje, Predbralna značka Veronikin zaklad ter Križnikov pravljični festival in Kamniške pravljične poti, s katerimi ohranjajo in širijo lokalno folklorno pripovedništvo.

»Ciljna skupina naših bralnih dejavnosti so predvsem družine, in to zato, ker lahko le bralci uspešno vzgajajo bralce in ker so najpomembnejši vplivi na oblikovanje bralnih navad prav družinski,« je prepričana direktorica Breda Podbrežnik Vukmir, ki dodaja, da prav zato odmerjajo veliko pozornosti zlasti motivaciji mladih družin za družinski obisk knjižnice. V sklop takih projektov sodita Bralni mozaiki za bodoče starše, pri čemer sodelujejo s šolo za starše, in Predbralna značka Veronikin zaklad, pri katerem sodelujejo vsi vrtci z območja občin Kamnik in Komenda ter ga je lani končalo 745 predšolskih otrok. Poletno družinsko branje vsako leto pritegne 50–60 družin ter poveže in obogati več generacij bralcev. S Križnikovim pravljičnim festivalom pa jim je uspelo povezati Kulturno društvo Motnik, Občino Kamnik in Knjižnico Vransko. Tudi s Kamniškimi pravljičnimi potmi promovirajo predvsem družinsko branje in udeležence prireditev seznanjajo tudi z lokalno naravno in kulturno dediščino.

Knjižnica sodeluje še v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, od poletja pa si je pri njih mogoče izposojati tudi elektronske knjige. V tradicionalno živahnem čarobno pravljičnem decembru pa tokrat pravljic ne bodo pripovedovali le najmlajšim, marveč tudi odraslim. Marsikdo bo z veseljem pokukal tudi v pravkar končano spletno publikacijo Kamniško-komendski biografski leksikon znanih osebnosti.