Največji delež med osebami, ki čakajo na opravljanje družbenokoristnega dela, je pripadnikov romske skupnosti. A poleg Škofijske Karitas ni ustrezne izvajalske organizacije, zato obsojenci nimajo možnosti odslužiti naloženih kazni, pravijo na Uradu za kulturo, socialo in zdravstvo novomeške občine.

Da bi rešili nastalo situacijo, so v okviru nedavno sprejete strategije za reševanje romske tematike predvideli ustanovitev službe za opravljanje programov v splošno korist. Kot poudarjajo na omenjenem uradu, za občino kot izvajalca in pobudnika oblikovanja službe uvedba tovrstnih del ne predstavlja bistvenih dodatnih stroškov.

Urejali bodo javne površine

Center za socialno delo bo še naprej prevzemal vodenje in nadziranje dela, občina pa bo imela v okviru službe nalogo izvajalca del. Ob tem na občini dodajajo, da je oseb, ki bi jih center za socialno delo želel napotiti, veliko, zato je ustanavljanje službe edinstvena priložnost, da na ta način pripomorejo k urejanju mestnih površin in okolice. Predvidevajo, da bodo zagotovili opravljanje del, kot so vzdrževanje javne infrastrukture, urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin, parkirišč in podobno.

Novomeška romska svetnica Dušica Balažek ustanavljanje nove službe pozdravlja. Pravi, da prošnje Romov za opravljanje družbenokoristih del stojijo, saj za to težko dobijo priložnost, s pomočjo občinske službe pa bodo lahko na vrsto prišli vsi Romi, ki bi želeli tako odslužiti manjše prekrške.

Ob tem je Balažkova izrazila pričakovanje, da bo to postala stalna oblika sodelovanja v prihodnosti in da bodo tudi Romi spoznali, da na ta način ne le odslužijo svojo kazen, pač pa lahko nekaj prispevajo širši skupnosti. Tisti, ki jim je dejansko uspelo opravljati družbenokoristna dela, se namreč po njenih besedah počutijo dobro, da lahko naredijo nekaj koristnega.