Glede panične prodaje bančnih delnic pa je ukrepala kar Ljubljanska borza, ki se je rahlo nepričakovano odločila za ustavitev trgovanja z vsemi vrednostnimi papirji bank NLB, Nove KBM, Abanke, Factor banke, Probanke in Banke Celje. Tako je do nadaljnjega ustavljeno trgovanje z vsemi delnicami in obveznicami teh družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Ob tem je treba poudariti, da je večina teh papirjev praktično brez vrednosti, na nakupni strani se pojavljajo izključno špekulativni kupci. V bilancah bank je namreč preveč neznank, da bi se resni investitorji odločili za bolj dolgoročno naložbo v te finančne instrumente. Če bi se tudi špekulativni kupci umaknili iz povpraševanja, bi postali papirji praktično brez likvidnosti in ukrep Ljubljanske borze ne bi dosegel nobenega namena. Kdaj bo trgovanje spet sproščeno, je praktično nemogoče oceniti, morda bo pa več znanega po 13. decembru, ko bodo znani rezultati bančnih obremenitvenih testov. Za to, da pa ni vse tako slabo, kot se zdi, je v preteklem tednu poskrbela goriška Letrika, ki je objavila, da je podpisala dolgoročno pogodbo z enim največjih proizvajalcev kmetijske mehanizacije – ameriško korporacijo John Deer, s čimer bo Letrika realizirala 70 milijonov evrov prihodkov in ustvarila tudi nova delovna mesta.