Občina Kamnik je konec novembra na portalu javnih naročil objavila obvestilo o dodatnih delih pri obnovi Osnovne šole (OŠ) Toma Brejca, ki bi morala biti po prvotnih načrtih končana že jeseni. Dodatna dela znašajo dobrih 150.000 evrov (brez DDV), opravil pa jih bo SGP Graditelj, ki so ga na občini izbrali za izvajalca del že na začetku gradnje prizidka konec novembra lani. Takrat so napovedali, da bo šola končana v desetih mesecih.

Na občini kljub nakopičeni zamudi odgovarjajo, da izvedba zdaj sledi terminskemu načrtu. Dodatna dela pa utemeljujejo z zahtevo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je na začetku leta 2013 zahtevalo dodaten prostor v telovadnici. »Naj spomnim, da je ministrstvo podalo soglasje k osnovnemu projektu, za katerega je bilo julija 2012 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt je bil ustrezno dopolnjen, ministrstvo je podalo dodatno soglasje, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje s spremembami. Vse potrebne spremembe smo upoštevali tudi v popravljenem investicijskem programu, ki so ga maja letos potrdili občinski svetniki,« pojasnjuje občinska predstavnica za stike z javnostmi Janja Zorman Macura. »Aneks torej zajema dodatni prostor v telovadnici in nekatera nepredvidena konstrukcijska dela,« še pristavi.

Prenovljeno in dozidano OŠ Toma Brejca naj bi tako po zadnjih načrtih tehnično prevzeli 15. januarja, 400 šolarjev pa naj bi se vanjo vrnilo februarja prihodnje leto. Do začetka septembra naj bi pri skoraj osem milijonov evrov vredni naložbi opravili in poplačali že 60 odstotkov del oziroma 4,8 milijona evrov. Država bo naložbi primaknila 440.000 evrov, nova šola pa bo štela 20 velikih in tri manjše učilnice ter 13 kabinetov.

A se na začetku zimskih šolskih počitnic največja kamniška šolska naložba še ne bo končala. V že leta načrtovano šolsko naložbo namreč sodijo prenove obeh mestnih in glasbene šole, športne dvorane ter celovita ureditev okolice z igrišči in prometno ureditvijo. Kdaj bo končana slednja, je seveda odvisno od občinskih financ.