Moški možgani so očitno bolje prilagojeni za komunikacijo znotraj možganskih polovic. Tako imajo na primer posamezna podpodročja možganov veliko stikov z neposredno sosednjimi področji. Obstaja tudi več lokalnih povezav s kratkim dosegom.

Pri ženskah so po drugi strani odkrili več daljših medceličnih povezav, predvsem med obema možganskima polovicama. Le v malih možganih je ravno obratno - pri moških tam obstaja več povezav med polovicama, pri ženskah pa znotraj njiju.

Razlike med spoloma se s starostjo še krepijo, ugotavljajo znanstveniki v poročilu v reviji ameriške akademije znanosti Proceedings.

Anatomske razlike bi lahko po njihovem prepričanju pojasnile pogosto izpostavljene razlike v lastnostih moških in žensk, ki naj vendarle ne bi bile le klišeji. Tako naj bi lahko moški zahvaljujoč arhitekturi možganov svoje zaznave bolje uresničevali v usklajenem delovanju, ženske pa bolje med sabo povezovale analitične in intuitivne informacije.

Raziskovalci pod vodstvom Madhure Ingalhalikar s pensilvanske univerze v Philadelphii so povezave znotraj možganov preiskovali s posebnim postopkom, pri katerem je mogoče na podlagi gibanja molekul vode sklepati na potek živčnih vlaken.

Postopek so uporabili pri skoraj tisoč otrocih, mladostnikih in mladih odraslih v starosti med osem in 22 let. Za vrednotenje so raziskovalci možgane razdelili na 95 podpodročij.