Zato menimo, da letošnji izbor in dodelitev nagrade prof. dr. Dušanki Janežič nista primerna. Znanstvenica je bila namreč konec oktobra odpuščena iz krivdnih razlogov in je pod drobnogledom komisije za preprečevanje korupcije, kar smo lahko brali v Dnevniku. Z nenamensko porabo javnih sredstev, namenjenih znanosti, je škodila ugledu in razvoju znanosti v Sloveniji.

Ne pristajamo na promocijo in nagrajevanje oseb, ki ne izpolnjujejo vrednot poštenosti, socialne pravičnosti in enakopravnosti (Etični kodeks Univerze v Ljubljani, 2. člen) in izkoriščajo svoj položaj za svoj zasebni interes (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 8. člen).

Z izborom te nagrajenke je razvrednoten pomen Zoisove nagrade in meče slabo luč še posebno na vse ženske, ki delamo v znanosti.

Abecedni seznam podpisnic:

doc. dr. Romana Cerc Korošec, UL FKKT

prof. dr. Mojca Čepič, UL, PeF, IJS

Marija Drev, doktorandka, CBS Institut

doc. dr. Irena Grgić, KI

dr. Mateja Hočevar, UL FE

zasl. prof. dr. Maca Jogan, UL FDV

doc. dr. Marta Klanjšek Gunde, KI

dr. Urša Opara Krašovec, UL FE

doc. dr. Mojca Pavlin, UL FE

doc. dr. Simona Petru, UL FF

dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

dr. Vildana Sulić Kenk, UL FE

doc. dr. Elizabeta Tratar Pirc, UL FKKT

prof. dr. Nataša Vaupotič, dekanica, UM FNM

Tjaša Vidmar, doktorandka, UL FE

doc. dr. Marija Zupančič, UL FKKT

dr. Nadja Železnik, direktorica, REC Slovenija

dr. Lea Mežnar Županc, brezposelna