In zagotovo tudi nesposobnost prevzeti odgovornost ali priznati krivdo ter kazanje s prstom na drugega. V smislu, da za nič nikdar ni nihče kriv, temveč so za vse krivi drugi. Začelo se je s tako rekoč vsemi politiki, nadaljevalo z drugimi ljudmi na vodilnih položajih, zdaj pa se je preselilo že med ljudstvo. Zadnji dokaz, da je prevečkrat tako, je dala raziskava med več kot 600 slovenskimi vozniki, ki jo je opravila Avto-moto zveza Slovenije. V njej so voznike prek ocenjevanj različnih parametrov povprašali za mnenje o stopnji prometne kulture, rezultati pa so pokazali, da imamo Slovenci o svoji prometni kulturi zelo slabo splošno mnenje, saj dve tretjini vprašanih ocenjuje voznike kot nestrpne. Nasprotni pa so bili seveda odgovori, ko je bilo treba oceniti sebe – v tem primeru se kar 80 odstotkov voznikov prišteva med strpne.

Če smo še malce natančnejši: 82 odstotkom se je v tednu pred raziskavo zgodilo, da jim je nekdo izsilil prednost, medtem ko je to storilo le 10 odstotkov anketirancev, 13 odstotkom je nekdo zasedel parkirni prostor, samo en odstotek pa jih je to storilo samih, 85 odstotkov jih je bilo priča parkiranju na pločniku ali zelenici, enako pa jih je naredilo le 9 odstotkov... Da, seveda! In potem svizec zavije čokolado. Tako rekoč vsi smo torej po lastnem mnenju vzorni, strpni in prijazni vozniki, ki spoštujemo predpise in drugim odstopimo prednost, tudi ko to sploh ni potrebno, večina drugih pa se za volanom ne zna obnašati, je agresivnih, nesramnih in se požvižga na predpise. Kar pa se seveda ne izide. Namesto da bi vsak torej najprej razčistil sam pri sebi, so za vse krivi drugi.

Najbolj žalostno pri vsem pa je, da bi tovrstno miselnost pri nas lahko preslikali tudi na vsa druga področja.