Naj ponovimo, da je direkcija kot najboljšega ponudnika izbrala Gorenjsko gradbeno družbo, ki pa ni bila najcenejša. Najprej so nato prejeli pritožbo najcenejšega ponudnika Euro Asfalt iz Sarajeva, ki ga je DRSC izločil, ker ni izpolnjeval pogojev glede reference. Nato se je pritožil še tretji najcenejši ponudnik, prav tako bosansko podjetje Integral inženjering s partnerjem družbo Gorenjc, češ da pa Gorenjska gradbena družba ne izpolnjuje pogojev razpisa glede referenc.

Direkcija RS za ceste je najprej preverila formalnosti glede pritožb, potem pa še vsebinsko obe pritožbi zavrnila. To zdaj v skladu z določbami zakona pomeni, da se postopek avtomatično nadaljuje pred državno revizijsko komisijo. pk