Občina je nagrado prejela za Projekt zagotavljanja varnosti in enakih možnosti v prometu za otroke in osebe z oviranostmi, v katerem so združene storitve prevoza na klic, ki jih izvaja Ljubljanski potniški pomet (LPP), ter portal vzgoje in izobraževanja.

Prevoz na klic deluje tako, da osebe (gre za ljudi na invalidskih vozičkih, osebe z motnjami v duševnem razvoju, s poškodbami glave in senzorno ovirane osebe) pokličejo prometnonadzorni center LPP in izrazijo željo po prevozu na določen kraj, na določen dan, ob določeni uri. Prometnonadzorni center nato potnika najavi vozniku, ta pa ga ob določenem času in kraju na ustrezen način sprejme in odpelje na želeno mesto.

Portal vzgoje in izobraževanja pa je namenjen staršem in strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja in vsebuje informacije o šolskih okoliših in šolskih poteh z opisom nevarnih prometnih točk. Portal je javno dostopen in nudi vpogled v podatke, ki pripomorejo k odločitvi staršev pri vključitvi otroka v šolo ali vrtec.

Eurocities, Evropska organizacija večjih mest, omenjene nagrade podeljuje od leta 2006. Podeljuje jih za izjemne dosežke članic organizacije (njihova članica je tudi Ljubljana) na področju aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja meščanov. Tema razpisanih nagrad je vsako leto drugačna in sovpada s temo letne konference Eurocitiesa.