»Za posek so bila drevesa označena zaradi oslabelosti oziroma zaradi zmanjšane stabilnost. Na strmem pobočju namreč predstavljajo nevarnost za ljudi in spodaj ležeče objekte,« je odločitev zavoda za sečnjo pojasnila Marijana Tavčar.

Zavod za gozdove ob tem poziva preostale lastnike gozdov na območju Ljubljanskega gradu, naj preverijo, ali je sečnja dreves potrebna tudi na njihovih parcelah. Če obstaja možnost, da drevje ogroža tamkajšnje objekte in mimoidoče, naj se obrnejo na pristojnega gozdarja, svetujejo na zavodu. »Ker so stroški ukrepanja v takšnem gozdu relativno visoki, je priporočljivo, da se lastniki gozdnih parcel povežejo, se odločijo za skupnega izvajalca sečnje in s tem znižajo stroške,« je povedala Tavčarjeva. žir