Lani so odkrili 45 primerov novih diagnoz okužbe s HIV (42 med moškimi in tri med ženskami), kar je deset manj kot leto prej in 31 več kot leta 2003. Dosedanji podatki za leto 2013 ne kažejo na bistveno rast okužb.

Na Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ) RS so do 22. novembra letos našteli 38 novih diagnoz okužbe s HIV, toda kot je povedala izr. prof. dr. Irena Klavs z IVZ, so v zadnjem obdobju opazili nekaj posebnosti: »V letu 2011 smo okužbo s HIV zaznali pri dveh nosečnicah, medtem ko v vsem obdobju od leta 1993 okuženih nosečnic nismo nikoli prepoznali več kot eno na leto. V letu 2012 smo prvič po letu 2001 prepoznali tudi primer okužbe s HIV pri injicirajočem uživalcu prepovedanih drog.«

Najbolj prizadeta skupina

Od letošnjih 38 novih diagnoz okužbe s HIV je kar 33 moških in znotraj te številke je 25 takšnih, ki imajo spolne odnose z moškimi. »V letu 2011 je delež okuženih s HIV v majhnem priložnostnem vzorcu moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, prvič v vsem obdobju po letu 1996, odkar sledimo delež s HIV okuženih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, presegel pet odstotkov,« je v ponazoritev dosega epidemioloških razsežnosti v tej skupini moških povedala Klavsova in izpostavila, da pri njih žal prevladujejo zelo pozne diagnoze.

Popustil strah pred umiranjem

»Po 30 letih od začetka epidemije in po vseh informacijah o okužbi je na videz nenavadno, da se epidemija širi. Slovenska epidemija je še vedno majhna, vendar pa je med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, več kot pet odstotkov okuženih, kar je skrb zbujajoče,« je statistike komentiral prof. dr. Janez Tomažič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Po njegovem je zaradi učinkovitega zdravljenja – bolniki v Sloveniji v ničemer ne zaostajajo in imajo na voljo vsa ključna zdravila – popustil strah pred umiranjem, pomemben vzrok pa pripisuje tudi »sodobnemu načinu razmišljanja in neodgovornemu vedenju«.

Več kot polovica prepozno odkritih

V Sloveniji je v primerjavi z drugimi evropskimi državami relativno malo ljudi testiranih na okužbo s HIV, zato se mnoge okužbe odkrijejo prepozno, kar je ovira za uspešno zdravljenje. »Med 38 letos prepoznanimi okuženimi je bilo kar 22  poznih diagnoz, ko bi okuženi že morali prejemati protiretrovirusna zdravila,« je opozorila Klavsova in dodala podatek, da tudi v Evropi najmanj vsaka tretja oseba od 2,3 milijona okuženih s HIV v Evropi ne ve, da je okužena, polovica okuženih je tako obsojena na pozno diagnozo. Ker nediagnosticirani primeri okužbe s HIV ostajajo velik izziv za zdravstveno skupnost na ravni vse Evrope, ta teden, zaključujoč z jutrišnjim dnem, prvič poteka evropski teden promocije testiranja na okužbo s HIV, ki se mu pridružujemo tudi v Sloveniji. Njegov namen je ozaveščati prebivalstvo in tudi zdravstveno osebje o prednostih testiranja in zgodnjega zdravljenja. Aids, ki ga z leti povzroči okužba s HIV, v razvitem svetu ni smrtna bolezen, če se okužba pravočasno prepozna in zgodaj začne zdravljenje. S pravočasnim testiranjem in pravočasnim zdravljenjem lahko ljudje z nedavno pridobljeno okužbo pričakujejo skoraj enako dolgo življenje kot tisti, ki niso okuženi. Za doseganje tega cilja Svetovna zdravstvena organizacija, enako tudi aktualne evropske smernice, priporočajo zdravljenje bistveno prej, kot ga je priporočala predhodna doktrina.

Brezplačno testiranjepri izbranem zdravniku

Eden od vzrokov za nizko udeležbo na testiranjih je stigma. Zaradi destigmatizacije in normalizacije testiranja pa v skladu z nacionalno strategijo za najbolj priporočljiv način testiranja velja zaupno testiranje pri izbranem zdravniku, ki je za bolnika brezplačno, za zdravnika pa ne predstavlja dodatnega finančnega bremena. »Presejalno testiranje na HIV je pravica zdravstvenega zavarovanja in jo zasebni zdravniki oziroma izvajalci s koncesijo ter izvajalci programa splošnih ambulant in ginekoloških dispanzerjev v bolnišnicah lahko zaračunajo ZZZS kot 'ločeno zaračunljiv material',« je pojasnila prim. dr. Alenka Trop Skaza z Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Poleg te možnosti je testiranje mogoče opraviti – samoplačniško ali brezplačno – na več krajih po Sloveniji.

Okužbo širijo predvsem tisti, ki zanjo ne vedo

Za povečanje dostopnosti testiranja Janez Tomažič poziva k aktivnejši vlogi osebnih zdravnikov. »V boj za zajezitev epidemije želimo pritegniti družinske zdravnike in zdravnike, ki se ukvarjajo z mladino. Predlagate svojim varovancem, predvsem tistim s tveganim obnašanjem, testiranje na HIV. Še posebno to velja za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Osebe, ki vedo za okužbo, in predvsem osebe, ki se zdravijo, širijo okužbo v veliko manjši meri kot osebe, ki ne vedo za svojo okužbo,« je poudaril. Z napredovanjem bolezni tisti, ki še niso prejeli diagnoze, ogrožajo sebe in z nezavednim širjenjem okužbe tudi druge. Poleg zgodnjega odkrivanja in zgodnjega zdravljenja je Tomažič kot prioriteto v boju proti HIV izpostavil promocijo bolj odgovornega spolnega vedenja z dosledno uporabo kondoma.