Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave« bo po besedah župana Ivana Princesa najtežji zalogaj, vreden dobrih šest milijonov evrov. »Iz evropskega kohezijskega sklada pričakujemo 3,2 milijona evrov, 566.000 evrov bo primaknila država, preostalo pa bo prispevek občine. Projekt bo dokončan do sredine leta 2015, z njim pa bomo uredili čiščenje in odvajanje odpadnih voda in izboljšali celotno stanje kanalizacijskega sistema v občini. Med drugim bomo ob stari čistilni napravi zgradili novo z zmogljivostjo za okoli 6000 prebivalcev, na novo pa bomo na javni kanalizacijski sistem priključili 300 prebivalcev občine,« je povedal župan Princes.

Staro čistilno napravo, ki je bila zgrajena pred desetimi leti, bodo uporabljali predvsem za čiščenje odplak Agroindove vinske kleti in mlekarne.

Čistilna naprava naj bi začela poskusno obratovati junija prihodnje leto, junija 2015 pa bo dograjeno še kanalizacijsko omrežje. jal