Zakaj takšen razplet? »Prejšnji mesec je župan naslovil utemeljeno prošnjo za drugačno časovnico poteka prenove. Z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli odgovor, da podaljšanje ni možno,« so nam sporočili iz Mestne občine Maribor in napovedali: »Glede na odgovor ministrstva smo sprejeli odločitev, da ustavimo projekt in se prijavimo na osmi javni poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Njegova specifika je, da mora biti izvedba projekta končana do 30. junija 2015. Poleg tega lahko na tem pozivu kandidiramo za večji delež evropskega in državnega sofinanciranja, kot smo ga imeli zagotovljenega doslej.«

Zdaj je bilo nekaj več kot 700.000 evrov iz teh virov namenjenih za objekt Hladilnica, 1,2 milijona evrov pa za prenovo Lubadarja. Ta denar bi bilo treba porabiti do oktobra 2014, občina pa bi morala prispevati 1,1 milijona evrov. Če bi občina uspešno kandidirala na omenjenem novem pozivu, bi se lahko prenova po najboljšem možnem scenariju začela marca prihodnje leto.

Prejšnje občinsko vodstvo je po odprtju upravne stavbe z mladinskim hotelom leta 2011 brez pojasnil ustavilo prenovo Pekarne, čeprav je bila projektna dokumentacija pripravljena, občina pa si je tudi zagotovila že omenjeno sofinanciranje. Ko je županovanje prevzel Andrej Fištravec, je investicijo v Pekarno postavil na vrh najbolj prioritetnih infrastrukturnih prispevkov. Obljubil je tudi, da bodo občinski denar zagotovili z rebalansom proračuna, gradbena dela pa naj bi se začela letos jeseni.

Kot pogoj je tedaj terjal, da se morajo s prenovo strinjati tudi uporabniki, kar so po številnih plenumih in nazadnje z glasovanjem tudi večinsko storili. Fištravec pa zatem ni izpolnil svoje obljube, saj sprejeti rebalans občinskega proračuna ni zagotovil potrebnega denarja.

»Občini ni uspelo zagotoviti izvedbe projektnih aktivnosti v rokih, ki ne bi ogrožali črpanja evropskih sredstev, zaradi česar ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni moglo podaljšati aktivnosti oziroma jih 'prenesti' v kasnejše časovno obdobje,« so včeraj sporočili z ministrstva.

Osmi javi poziv bodo objavili predvidoma do konca letošnjega leta, vsi upravičenci, ki bodo posredovali vloge, pa bodo v enakopravnem položaju. Po prvih ocenah bo na pozivu na voljo 20 milijonov evrov.