Občina Postojna je avgusta objavila javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na njenem območju, na katerega je prispela ena prijava. Istočasno je vlogo za izvajanje lekarniške dejavnosti na občino podala tudi Lekarna Ljubljana.

Občinska uprava je sprejela sklep, da se koncesija ne podeli in da se ta postopek ustavi, ker izvajanje lekarniške dejavnosti v obliki koncesije v danih okoliščinah ne bi bilo smotrno. Namesto tega so se odločili za pogajanja z Lekarno Ljubljana za sklenitev neposredne pogodbe, je navedeno na spletni strani postojnske občine.

Župan je za soglasje k podelitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti Lekarni Ljubljana vprašal tudi občinske svetnike, ki so s tem soglašali. Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da minister ne podaja soglasja za odprtje lekarne, pač pa to stori le v primeru podeljene koncesije.

Mora pa pred odprtjem nove lekarne, kakršna se obeta v Postojni, torej podružnice Lekarne Ljubljana, komisija preveriti prostore lekarne z vidika strokovnosti. Do tega pregleda še ni prišlo, ker je bila vloga za pregled spisana na napačnem obrazcu, zato je ministrstvo prošnjo zavrglo.

Nova lekarna naj bi predvidoma začela poslovati v decembru, na lokalnih radijskih postajah pa naj bi že vrteli oglase zanjo.

Na Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo, da je tako ravnanje v nasprotju z zakonom o lekarniški dejavnosti, a niti ministrstvo niti drugi pristojni organi ne ukrepajo oziroma ne morejo ukrepati.

Predsednik zbornice Miran Golub bo svoje mnenje o tem in razloge za protestno zaprtje lekarn podrobneje predstavil v sredo v izjavi za medije.