Športno središče ob Štepanjskem naselju je že definirano kot mestno rekreacijsko središče, a šele v prihodnjih letih naj bi res zaživelo kot takšno in postalo osrednje ljubljansko športno območje. V minulih mesecih je poleg igrišč, na katerih že leta domujejo igralci ameriškega nogometa in bejzbola, hitro zrasel Plezalni center Ljubljana, ki je popolnoma zasebna investicija, zraven pa naj bi v prihodnosti nastali še dve športni dvorani. Za prvo, ki bo namenjena skvošu, je idejni načrt že pripravljen, a potek še ni znan, saj gre prav tako za zasebno investicijo. Pri drugi dvorani pa bo nekaj prispevala tudi ljubljanska mestna občina.

Na včerajšnji seji so mestni svetniki sprejeli sklep o ukinitvi grajenega javnega dobrega na predvideni parceli ob Pesarski ulici, kar pomeni, da bodo po pravnomočni odločbi izbrisali ta status v zemljiški knjigi in bodo lahko končno stekli postopki za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, v katerem bo poskusila občina zgraditi novo športno dvorano. Kot so pojasnili v občinskem oddelku za šport, v občini primanjkuje pokritih športnih objektov, saj so potrebe uporabnikov velike, obstajajo pa tudi razlike med posameznimi četrtnimi skupnostmi.

V projekt bo Mestna občina Ljubljana vložila zemljišče v obliki stavbne pravice, po koncu njenega trajanja pa bo celoten objekt prešel v občinsko last. Seveda bo treba najprej najti izvajalca, ki bo pripravljen na tovrstno partnerstvo in s tem povezane pogoje.

Za zdaj so sicer že prejeli promocijsko vlogo podjetja Trigemini, a več bo znano, ko bo mestni svet sprejel akt o javno-zasebnem partnerstvu za ta projekt in bodo lahko objavili tudi javni razpis. To naj bi bilo predvidoma v začetku prihodnjega leta, dvorana pa bi bila lahko končana leta 2015.

Sodobno športno središče bi zelo pozitivno vplivalo na Štepanjsko naselje. »Postalo bi namreč pomemben športni center v prestolnici,« je prepričan predsednik sveta četrtne skupnosti Golovec Aleš Dakić. Ob tem je še enkrat poudaril, da je to izjemnega pomena, saj gre za eno najgosteje poseljenih četrti, kjer v radiju kilometra in pol živi približno 25.000 ljudi. Na svojih sejah so občinarje v preteklosti že opozorili, da so novi športni objekti glede na pomanjkanje tovrstne infrastrukture skoraj nujni, in se tudi aktivno vključili v načrtovanje območja – s postavitvijo fitnesa na prostem na koncu Pesarske ulice, ki ga želijo še razširiti. Dakić je tudi pojasnil, da vztrajajo v pogovorih z občino, da se v okviru športnega centra zagotovi infrastruktura za obstoječe klube, ki bi prirejali tudi mednarodne turnirje. Hkrati verjame, da lahko na tem območju nastane še veliko več kot zgolj športni centri. Glede na to, da v tem naselju živi tudi veliko mladih, bi bilo po njegovem smotrno v to območje umestiti tudi mladinski center, predlagal pa je še knjižnico, medgeneracijski center in podobne dejavnosti.