V začetku septembra je Mestna občina Ljubljana že izbrala ljubljansko podjetje Lavaco, da bo uredilo tretjo cono občinskih vrtičkov na travniku za Glinškovo ploščadjo, a pogodbe z njimi še niso podpisali. Pred tem bi namreč morali urediti lastništvo zemljišč, kar pa je na koncu trajalo dlje, kot so pričakovali.

Že leta 1992 je nekdanja občina Ljubljana Bežigrad sklenila dogovor s tedanjo vlado in ministrstvom za obrambo, da nanjo brezplačno prenesejo dve zemljišči v Savljah, ki skupno merita okoli 21.000 kvadratnih metrov. Ljubljanska mestna občina kot pravna naslednica se je letos dokončno odločila, da bo na tem območju uredila 50 novih vrtičkov, za kar sta bili potrebni dokončna potrditev prenosa in vladna odobritev. Po njihovih željah bi se urejanje moralo začeti že v začetku oktobra, a je obrambni minister Roman Jakič šele pred kratkim podal predlog za soglasje, vlada pa ga je potrdila 14. novembra.

Na teh zemljiščih je bil nekoč vojaški odpad, zato naj bi bilo v zemlji še vedno zakopanih več kubičnih metrov vojaških odpadkov. Pred začetkom del bo moralo podjetje Lavaco opraviti kemično analizo zemljine, na podlagi katere bodo lahko natančneje določili terminski plan. Če bodo rezultati analize pokazali vsebnost nevarnih kemičnih snovi v zemlji, se lahko povišajo tudi stroški urejanja.

A ne glede na to, da se bodo dela prestavila, na občinskem oddelku za varstvo okolja zagotavljajo, da bodo vrtički zagotovo pripravljeni za naslednjo vrtičkarsko sezono. Sprva so načrtovali, da bodo razpis za njihovo oddajo objavili decembra ali januarja, a zdaj se bo tudi to očitno premaknilo za kakšen mesec ali dva.