A sta zahteve po podražitvi jasno poudarila na četrtkovem sestanku na ljubljanskem Hidroinženiringu, na katerem so med drugim govorili o gradnji zadrževalnega bazena na Muti, v neposredni bližini rek Bistrice in Drave. »Poudarili so, da gre zaradi močne podtalnice na tem območju za tehnično izredno zahteven in zato tudi drag poseg, ter nam dali jasno vedeti, da bo projekt zato dražji,« je po sestanku povedal muški podžupan Mirko Vošner, ki se je sestanka udeležil po pooblastilu župana Borisa Kralja. Poleg projektantov in izvajalcev je bil na sestanku tudi svetovalec tehnične stroke, ki ga je angažirala občina Muta in ima dolgoletne izkušnje s tovrstnimi projekti tudi v tujini. Ta je podal tudi svojo strokovno oceno omenjenega projekta, ki pa je vse prej kot dobra.

Izkop jaškov ni bil prenagljen

Večkrat smo že poročali o zapletih, ki spremljajo omenjeni projekt, ki ga poleg Mute sofinancirajo tudi občine Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd in Selnica ob Dravi. Nazadnje oktobra, ko sta Ivanc in Ružič v rokah držala odločbo ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je odločbo gradbene inšpektorice Milene Špenger Benko po njihovi pritožbi na drugi stopnji razveljavilo in jo vrnilo v ponovno presojo na prvo stopnjo. Omenjena inšpektorica je namreč od izvajalcev terjala izkop vseh 31 neustreznih in že vkopanih kanalizacijskih jaškov z litim dnom na območju občin Muta in Vuzenica, za katere se je izkazalo, da niso imeli veljavnega slovenskega tehničnega soglasja (STS), materiali pa, kot je ugotovil Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), niso bili predhodno tehnično pregledani in tudi ne izdelani iz v pogodbi predpisanega materiala.

Odločbo so izvajalci spoštovali in do konca avgusta vse neustrezne jaške izkopali ter jih nadomestili z novimi. V isti sapi sta Ivanc in Ružič zatrdila, da je bil izkop prenagljen in nepotreben, saj je dobavitelj jaškov podaljšan certifikat prejel le tri dni po njihovem izkopu. A nova odločba gradbene inšpektorice, ki je na občino Muta prispela ta teden, razkriva, da je inšpekcijski postopek ustavljen, ne pa, da je bila njena odločitev strokovno neutemeljena in nepotrebna.

Šlo je za nevarno gradnjo

V odločbi namreč jasno piše, da je šlo za jaške, ki glede na veljavne standarde in lastnosti niso bili dovolj vodotesni, kar pomeni, da bi lahko prišlo do iztekanja odpadne kanalizacijske vode v okolico, in to na območju reke Drave, ki je del posebnega varstvenega območja Natura 2000. Material, iz katerega so bili izdelani prvotni kanalizacijski jaški z litim dnom, je bil torej neustrezen. Inšpektorica v novi odločbi skratka ugotavlja, da je šlo v tem primeru za nevarno gradnjo. Dejansko bi morala že v prvi odločbi, hkrati z izkopom spornih jaškov, od izvajalcev terjati tudi ustavitev vseh del. A se je, da bi se izognila nepotrebnim zastojem pri projektu, raje odločila za milejši ukrep. Del ni ustavila, je pa zahtevala zamenjavo jaškov. Pomgrad in Riko, ki sta se na odločbo pritožila, pa sta tako zdaj dočakala le hujšo utemeljitev njene odločitve, da je torej šlo za nevarno gradnjo. Tudi glede na dosedanje dogajanje Vošner vztraja, da za morebitno podražitev utemeljenih razlogov ni in da občina Muta ne bo plačala niti evra več, kot se je zavezala v pogodbi. »Po našem mnenju so kakršni koli dodatni stroški neupravičeni. Tako izvajalci kot projektanti so namreč že ob prijavi na razpis in ob podpisu pogodbe morali vedeti, za kakšno območje gre in v kaj se spuščajo. Ne nazadnje so morali ravno iz razloga, ker so zadrževalni bazeni v neposredni bližini podtalnice, predložiti tudi zelo natančno izdelano geomehansko analizo,« je pojasnil Vošner.