Ker so marca količine radioaktivnega plina radona v osnovnošolski vrtčevski igralnici kar enajstkrat presegle dopustno mejno vrednost 400 bekerelov na kubični meter zraka, je inšpekcija Urada RS za varstvo pred sevanji izdala odločbo, da je treba ukrepati in opraviti ponovne, uradne meritve. (Neuradni) rezultati, ki so jih izmerili sredi novembra, pa kažejo, da se samo z zračenjem nevarnega plina ne bodo znebili. Še vedno naj bi namreč izmerili petkrat višje koncentracije od dopustnih.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj bi sicer črnovrški osnovni šoli že ponudilo pomoč pri selitvi, do 6. januarja 2014 pa morajo na zahtevo inšpektorja v učilnicah zatesniti izvore sevajočega radona, kar naj bi občino stalo 7000 evrov.

Bolje za zdaj kaže vrtcu v Idriji, saj jim je tam z ustreznim prezračevanjem uspelo vrednosti radona znižati pod dopustno mejo. no